Ti tekster om tiende

I det siste har flere predikanter igjen vært frampå med nokså friske utspill om tiende og giverplikt! Jeg har et langt liv med givertjeneste bak meg, og jeg tenker at det kan være min oppgave å rydde litt i begrepene.

TI OM TIENDE | preacher.no | Victor Skimmeland | 9. mai 2018

Faren er stor for at den som ikke roper halleluja hver gang en karismatisk pastor krever tiende og mer, blir stemplet som gjerrigknarken i Guds rike. Siden jeg selv har praktisert «lovens bud» i hele mitt kristne liv, kan jeg si noe om saken. Og det vil jeg.

NB: MEST FOR KRISTNE!

Dette er den første av ti tekster om tiende og givertjeneste i Bibelen. De andre tekstene får du i tur og orden de kommende ukene.


IMPORTANT NOTE: I’m not against tithing when done as a choice of your own free will. I’m against enslaving generous people for the benefit of any particular preacher. Jesus preached giving and good deeds to the needy as apposed to a taxing tithe applied to all and only the inhabitants of the ancient indepedent state of Israel. You may read up on the topic in my currently developing series TEN ON TITHING. In Norwegian only, unfortunately. You may treat yourself with Google Tranlate, however. Keep me posted on the translations if you do.


Hva er tiende?

Tiende–en tidel–er et gammeltestamentlig prinsipp. Tienden var et krav i Loven (1.-5. Mosebok). Israelittene skulle gi ti prosent av avlingene til Tabernaklet og senere til Templet (3. Mos. 27:30, 4. Mos. 18:26, 5. Mos. 14:24-25, 2. Krøn. 31: 5). Det gamle testamentet krevde faktisk flere typer tiende — én til levittenes lønn, én til bruk av templet og festene, og én til de fattige i landet.

I tillegg betalte israelittene skatt i form av plikttjeneste, blant annet til hæren og pliktarbeid ved bygging av templet.

Tienden var den gamle formen for innkreving av skatt. Tiende i Det gamle testamente er altså å forstå som skatt på inntekt, ikke bare en gave til templet.

Tiende for kristne

Med ujevne mellomrom dukker spørsmålet om hva vi kristne må betale, opp. Predikanter som lever av innsamlede midler tror kanskje mer på egen evne til å overtale tilhørerne, om så bare et fåtall, enn på hva Bibelen selv sier om tiende, gaver og givertjeneste.

Predikantene er ikke alltid tydelige på hvor mange slags tiende vi skal betale. Det kan nok være at de fleste er fornøyde med én, om de klarer såpass. Selv én tiende kan bli en del penger om pastoren har mange følgere.

Noen predikanter diskuterer om tiende skal betales før eller etter skatt. De mest frimodige har et svar her også: FØR! Selv om Bibelen ikke gir noe svar på spørsmålet.

En del predikanter snakker også om tiende som en investering. Man kan ikke få noe av Gud før man har «sådd». Og DERR forsvant hele prinsippet om at frelsen er gratis. Hvis vi skulle trodd på det de sa.

Tanken om å “betale for helbredelse” ligger også i denne filosofien om “å så før man høster”.

Hvorfor skriver jeg om tiende og gaver

Jeg har ennå til gode å se en predikant som kan svare kort og klart JA eller nei på spørsmålet om tiende. Uten å lage en lang tankerekke.

Jeg skal selv rive noen tankebygninger (2. Kor. 10:4-5) de følgende ukene, og jeg skal gi deg et kort og greit svar på hva det er å gi. Hvordan gi. Bibelens svar.

Etter trettifem år som kristen har jeg utviklet en allergi mot alt som kommer i veien for et enkelt budskap som kan gi folk frelse. Jeg er selv avholdsmann, men jeg forkynner ikke avhold som krav som krav før frelsen. Jesus velsignet faktisk vinen. Jeg gir selv tiende, men jeg kan ikke lage en teologi om andres plikt til å gi tiende, for Paulus krevde ikke tiende. Tvert om krevde han lite av de som hadde lite, mens han i andre tilfeller plyndret forsamlingene for deres rikdommer, for å bruke hans egne ord (2. Kor. 11:8).

Jeg har vært kasserer i lokalmenigheten den gang jeg tilhørte frikirkeligheten. Jeg har administrert misjon i utlandet. Jeg har til og med en økonomiutdanning bak meg fra BI, ved siden av en etter hvert ikke helt ubetydelig teologisk kompetanse.

Når predikantene uttaler seg så skråsikkert om tiende og gaver, er det nødvendig at noen tar jobben med å sortere. Skille skitt fra kanel. For alt som blir servert er dessverre ikke like sant. Predikantens behov og motiv kan lett farge prekenen. (Det er nok også grunnen til at du hører lite om tiende og gaver i «statskjerka», for der får prestene stort sett lønna si fra offentlige tilskudd.)

Hva er så mitt motiv?

Mitt motiv er ikke gjerrigknarkens.

Selv har jeg praktisert frivillig givertjeneste med tiende og offergaver siden jeg kom til tro i 1983. Jeg lærte av hun som ble min kone. Det er likevel viktig for meg å understreke at tiende som plikt tilhørte den gamle pakt. Derfor er tienden nesten ikke omtalt i Det nye testamentet, og overhodet ikke i Jesu forkynnelse om Guds rike eller i pastoralbrevene, de som regulerer kristen- og menighetslivet.

Ti tekster om tiende

La det være klart:

Jeg tror på tiende!

Jeg godtar bare ikke at en pastor eller «apostel», gjerne selvoppnevnt sådan, skal manipulere meg til å gi pengene andre steder enn hvor Gud vil ha dem.

Samtidig er det viktig at vi forstår at tiende ER et prinsipp fra Det gamle testamentet. Det nye testamentet kom med nye prinsipper.

I ukene framover legger jeg ut ca. ti tekster om givertjeneste og tiende på denne bloggen. Til sammen håper jeg at de vil gi deg et bedre bilde av hva sann givertjeneste er. Jeg vil ta et oppgjør med de som prøver å bruke Loven for å tvinge fram lydighet, og jeg skal være så frimodig at jeg nevner eksempler fra mitt eget liv.

Gud elsker fremdeles en glad giver (2. Kor. 9:7), men i Det nye testamente er det frihet som gjelder. Med evne og vilje.

Mange forkynnere lister altså opp rekker med bibelvers for å støtte opp om tiende som et minimum. De fleste bibelversene er fra Det gamle testamentet, noe som er litt påfallende når de samme pastorene ellers er flinke til å snakke om en ny pakt, friheten fra loven og om nåden.

Er det Gud som krever tiende, eller er det pastoren eller «apostelen» som gjør det? Hvem skal ha tienden? Den menigheten som graver ned sitt talent? Apostelens egen menighet? Det finnes visstnok flere protestantiske trossamfunn i verden i dag enn det finnes vers i hele Bibelen. Dét er en utfordring. Både Det gamle og Det nye testamentet snakker om menigheten i entall, men i dag har vi et hav av alternativer som konkurrerer med hverandre.

Jeg skal gi deg noen svar som holder vann i løpet av de neste ukene. Du kan ta dem med deg til din pastor.

Og før du slutter, ikke glem å abonnere på PREACHER.NO’s gratis nyhetsbrev, da:

Få NYTT fra PREACHER.no:


Vi gir ALDRI bort mailen din. Du mottar mail fra oss omtrent en gang i uka, gjerne seint søndag kveld. (Vi har riktignok fri, men det har ikke apekatten MailChimp.) Når du er ferdig med å registrere deg, får du en mail fra MailChimp som ber deg bekrefte adressen din.


GLAD GIVER. Victor Skimmeland skriver serie om tiende, offer og givertjeneste. Foto: Andrea N. B. Skimmeland.

Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke og misjon. Han blogger på preacher.no. Alle rettigheter reservert. © 2018 Victor Skimmeland. Tekstene er skrevet til allmenn nytte og glede, så ikke-kommersiell bruk er greit om du oppgir kilde. Annen bruk? Spør først.

2 kommentarer om “Ti tekster om tiende”

  1. Det kunne vært spennende om du drar paralleller på både utgift og inntektssiden av tiende linket til nåtiden. Burde f.eks en menighet eller predikant som krever inn tiende også forplikte seg til å lønne sangere og musikere slik prinsippet var i GT? Det er viktig å få med seg også at tiende ble gitt av det man produserte, avlingen for en bonde f.eks. Sett utifra det prinsippet burde en fagmann jobbe 10% av sin tid i menigheten og på den måte bringe sin “avling” inn i forrådshuset.

    • Dette er temaer som kommer etter hvert. Ti kapitler skal skrives. I morgen starter jeg en tredelt artikkel om den nye loviskheten. Så skal jeg gå gjennom hva tiende var i GT. Et stykke ut i serien tar jeg også opp nytestamentlig givertjeneste, vurdert ut fra Jesu Gudsrike-forkynnelse og Paulus’ anvisninger til menigheten. Pluss pluss pluss… Trettifem års erfaring og en del teologi skal nå brukes, enten jeg mister min lønn i himmelen eller ikke 🙂

Det er stengt for kommentarer.