Ti tekster om tiende

Ti tekster om tiende

I det siste har flere predikanter igjen vært frampå med nokså friske utspill om tiende og giverplikt! Jeg har et langt liv med givertjeneste bak meg, og jeg tenker at det kan være min oppgave å rydde litt i begrepene.

TI OM TIENDE | preacher.no | Victor Skimmeland | 9. mai 2018

Faren er stor for at den som ikke roper halleluja hver gang en karismatisk pastor krever tiende og mer, blir stemplet som gjerrigknarken i Guds rike. Siden jeg selv har praktisert «lovens bud» i hele mitt kristne liv, kan jeg si noe om saken. Og det vil jeg.

NB: MEST FOR KRISTNE!

Klikk her for å lese mer

2 kommentarer om “Ti tekster om tiende”

  1. Det kunne vært spennende om du drar paralleller på både utgift og inntektssiden av tiende linket til nåtiden. Burde f.eks en menighet eller predikant som krever inn tiende også forplikte seg til å lønne sangere og musikere slik prinsippet var i GT? Det er viktig å få med seg også at tiende ble gitt av det man produserte, avlingen for en bonde f.eks. Sett utifra det prinsippet burde en fagmann jobbe 10% av sin tid i menigheten og på den måte bringe sin «avling» inn i forrådshuset.

    • Dette er temaer som kommer etter hvert. Ti kapitler skal skrives. I morgen starter jeg en tredelt artikkel om den nye loviskheten. Så skal jeg gå gjennom hva tiende var i GT. Et stykke ut i serien tar jeg også opp nytestamentlig givertjeneste, vurdert ut fra Jesu Gudsrike-forkynnelse og Paulus’ anvisninger til menigheten. Pluss pluss pluss… Trettifem års erfaring og en del teologi skal nå brukes, enten jeg mister min lønn i himmelen eller ikke 🙂

Det er stengt for kommentarer.