Hvem er Jesus?

SØNDAG I samme stund jublet Jesus i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre.»

21 I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. 22 Alt har min Far overgitt til meg. Ingen vet hvem Sønnen er, unntatt Faderen, og ingen vet hvem Faderen er, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.»

23 Da de var alene, vendte han seg til disiplene og sa: «Salige er de øynene som ser det dere ser! 24 For jeg sier dere: Mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.» (Luk. 10:21-24)

I disse versene finner vi den treenige Gud sammen: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Tirsdag skrev jeg blant annet om treenigheten i dette blogginnlegget. Denne søndagens tekst handler også om treenigheten. Det var slett ikke noe kirken fant på først i år 325, men noe kirken oppsummerte i den nikenske trosbekjennelse, og som Bibelen lenge hadde fortalt.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.