Troen erstatter Loven

SØNDAG Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart.

23 Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24 Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25 Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. 26 For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet. (Gal. 3:23-29)

LØFTET STÅR OVER LOVEN: Disse sju korte versene er en av denne søndagens tekster i Den norske kirke. Senest fredag skrev jeg igjen om misbruket av Abraham for å tvinge godtroende kristne til å betale sin tiende og offergaver til den predikanten som selv mener å ha krav på pengene. Disse versene handler om at vi er Guds barn i tro, etter Abrahams løfte, ikke Moseloven. Galaterbrevet er et skarpt oppgjør med loviskhet og regeltvang.

Går du til gudstjeneste i dag, er det neppe tienden du får høre om i landets 1.200 «statskirker».

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.