Løftet står over Loven

PODCAST Jesus satte punktum for Loven som menneskenes fangevokter—eller «tuktemester» ifølge den gamle bibeloversettelsen.

Loven var en vokter—kort for «fangevokter»—for Loven gjorde oss ufrie, ja, regelrett plasserte oss i fangenskap. Jesus tok imidlertid et kraftig oppgjør med fariseere, skriftlærde, lovkyndige, saddukeere, lutheranere, pinsevenner—egentlig hvem du vil i mengden av religiøse partier—for å stanse menneskets iboende hang til å ville ordne frelsen selv.

I denne undervisningen viser Victor Skimmeland hvordan Løftet står over Loven. Løftet kom før Loven, og både Løftet og Loven ble oppfylt og innfridd av Jesus Kristus.

Etter dette var det ingen grunn til at mennesker skulle falle tilbake til fristelsen med å «arbeide på sin egen frelse». Jesus har allerede levert. Dette var også grunnen til Paulus’ kraftige oppgjør mot loviskheten i Galaterbrevet.

Her kan du høre opptak fra kveldsmøtet søndag 3. juni 2018 i Menigheten Livets Vann i Bamble.

Løftet står over loven

Jeg legger med glede til at denne menigheten er verdt et besøk. Bor du i Grenland, men savner et levende fellesskap, er det mye mulig at disse folka er noe for deg.

Selv hører jeg til i «statskjerka», men kan ikke annet enn å anbefale denne karismatiske gjengen. Dette er en såkalt «plogspissmenighet». De har fulgt familien min som partnere og forberedere gjennom årtier, fra jeg var «frivillig» i lederskapet i vår første frimenighet, via årene i misjon og videre fram til alle årene jeg har jobba i Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp.


Vil du være venn med oss? Trykk LIK og FØLG på Facebook!

Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke og misjon. Han blogger på preacher.no. Copyright © 2018 All rights reserved.. Alt materiale som ikke er merka med annet, er fullt ut opphavsrettsbeskytta. Kommersiell bruk av stoff fra disse sidene må ha særskilt tillatelse. Spør meg. Ikke-kommersiell bruk er greit uten at du spør først. Hvis du oppgir full kildehenvisning.