06.06.06—ingen grunn til å frykte

HVA JESUS IKKE SA For 12 år siden–i dag–var Dyrets tall og verdens ende igjen et tema. Ikke like mye blant kristenfolk som i Hollywood. La oss minnes bloggen for 12 år siden.

VIKTIG: Vi tror fullt ut på Jesu gjenkomst, slik Bibelen og andre trosartikkel beskriver, men vi tror ikke like mye på Hollywoods dramatiske tegning av begivenheten.


Omen er kinoklar 6.6.06. Hentet fra kinoreklamen.

Omen, filmen om “djevelens barn” Damien, har verdenspremiere i dag. Det er neppe tilfeldig. Utgiverne spekulerer i at datoen sammenfaller med Dyrets–eller Antikristens–tall.

Flere dagsaviser brakte i forrige uke oppslag om at kirker og kristne burde være ekstra på vakt i dag. På denne datoen er risikoen for kirkebranner, hærverk og militant satanisme større enn andre dager. Årsaken skal være datoens karakter. Den sjette dagen i den sjette måneden i det sjette året, eller 666. Altså tirsdag den 6. juni 2006.

Nå skal vi ikke forholde oss verken til vakthold eller opportunistiske satanister. Det får være politiets oppgave.

Det er likevel synd på de som lider under vrangforestillingene om dyrets tall, navn eller merke. Vi synes dermed det er på sin plass med en avklaring.

Skal vi virkelig få en strekkode som tatovering? Illustrasjon: Copyright © 666soon.com

Falsk profet

En dialektisk endetidsforkynnelse med Antikrist og Jesusforventning har vært med oss all den tid vekkelseskristendommen har eksistert. Vi finner den allerede hos Paulus. Her i Norge fokuserer særlig Adventistsamfunnet og sekten Jehovas Vitner på “endetidsforventningene”. Det som likevel er nytt, er en sterkere fokusering på Dyrets tall–666–i bredere deler av norsk kristenhet.


Jehovas vitner regnes allment som en sekt, som riktignok benytter sin egen, sterkt reviderte versjon av Bibelen, Den Nye Verdensoversettelse, som støtte for sitt syn. Det fremste sektkjennetegnet er at Jehovas Vitner er en unitarisk trosvariant. De anerkjenner Gud Faderen, men fornekter Jesu guddom og legemlige oppstandelse. Den Hellige Ånd er heller ikke noen person i en tre-enig guddom, bare en virksom kraft, et slags verktøy. Sekten fokuserer meget sterkt på forventningen om Harmageddon, endetidens totale krig, som etter sektens god feilaktige syn skal utslette alle de vantro og etablere et fredsrike på jorden.Joda, på 70-tallet fikk vi “Excorcisten” og “Omen”-filmene. Disse påvirket likevel ikke kristenfolket i særlig grad.

Det kristne fokuset rundt 666 og Antikrists tilstedeværelse i samfunnet, tok for alvor til blant grupper av kristne på midten av 1980-tallet. I Norge etablerte de nå nesten enerådende, frikirkelige bokforlaget, Hermon Forlag, seg med salg av amerikanske skandalebøker som “avslørte” hvordan 666 og Antikrist allerede var i blant oss. Senere kom bøkene på norsk.

“Profeten”–“dr.” Mary Stewart Relfe hevdet at EAN-merkingen – strekkodene – av varer, var endelig bevis på at Antikrist allerede var til stede. Det var bare snakk om kort tid før han ville tre fram, og da ville vi alle få Dyrets merke, en strekkode-tatovering i pannen.

Oppstyr

I ettertid er det lett å se at så ikke skjedde. Det var heller ikke bibelsk begrunnet og kunne lure utelukkende et ubefestet menneske.

Fokuseringen var imidlertid sterkest i USA. Her bidro en fornyet og usunn, kristen interesse for Antikrist og 666 til en kanskje ikke helt planlagt bivirkning: Miljøer som ofte definerer seg som motstandere av kristendom, fikk legitimitet når de brukte 666-symbolikken til protest. Langt fra alle var utpregede satanister, men satanistene gikk lengst.

Også i Norge bidro 666-fokuset til å popularisere satanist-mytologien.

Ingen spesiell dato?

Datoen er på ingen måte usedvanlig. Hvert århundre vender den tilbake: 06.06.06. Forrige gang var den 6. juni 1906.

Hvis 666 som dato skal bety noe for oss, må det være den historisk viktige betydningen av det motsatte. Denne dagen markerer bekjempelsen av det nærmeste vi hittil har vært Antikrist: Adolf Hitler. 6. juni minnes vi D-dagen, starten på de alliertes frigjøring av Europa (1944).

La oss dessuten være snille og glede oss med vårt broderfolk i øst også. 6. juni er svenska flaggans dag – deres 17. mai – og svenskekongens (Gustavs) navnedag.

Men altså: Antikrist selv?

Er Antikrist her nå?

Dyrets tall, 666, finner man i Johannes Åpenbaring 13:18:

– Her trengs det visdom, skriver Johannes fra sitt fangenskap på den greske øya Patmos. – Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.

Hva mener Johannes med det? I hvert fall ikke at en hvilken som helst utgave av 666 er Dyrets tall.

Hele kapittel 13 i Åpenbaringsboken handler om Dyret. Som bibelkyndig apostel gav Johannes oss en rekke profetier hvor symbolikk, bilder og metaforer er lånt fra Daniels bok i de gamle testamentet. Begrepet “Dyret” er hentet fra Daniels bok 7:1 ff.

Tall uten magisk kraft

Antikrist vil komme som den siste verdenshersker, som Hitler hadde ambisjoner om og heldigvis feilet. Identiteten vil det ikke være tvil om. Når man kjenner navnet på denne verdensherskeren etter at han har stått fram, får man altså en tallkode som en siste kontroll. Navnet skal gi tverrsummen 666. Men det går ikke an å regne baklengs fra tallet til navnet.

Dette er den romerske tradisjon, fra den tiden Johannes levde og skrev. Derfor finner man i dag grafitti-teksten i Pompeii hvor unge “herr 845” kunngjør hvilken pike han elsket.

Først når man kjenner Antikrists navn, og det forteller Bibelen oss ingenting om, kan man regne ut tverrsummen. Derfor er 666 bare et normalt matematisk tall, helt til den dagen Antikrist selv kommer og tar makten.

Kun et spekulativt sommerfenomen.

Løft blikket, forløsningen er nær

Avskriver jeg med denne kommentaren dermed begreper om endetid, trengselstid og Jesu snarlige gjenkomst? Nei, på ingen måte.

Når vi opplever at endetidstegn blir tydelige og profetiene går i oppfyllelse, er det ingen grunn til panikk og hysteri.

Gud lovet oss at vi ikke skal utryddes stigende hav fra smeltende polaris (1 Mos 9:12-17). Jesus oppmuntrer oss når vi ser endetiden komme (Mark 13:29-30). Og Paulus finner all grunn til å setter mot i oss når endetiden rykker nær (1 Tess 4:18).

Hysteriet om Antikrist og 666 vil nok være et sommerfenomen, godt hjulpet av flinke markedsførere fra Hollywood. Men heller ikke mer.

Gå i fred, og tjen Herren med glede! Ikke bruk tiden din på bekymringer om Dyret, 666 eller Antikrist.

Jesus kommer nemlig først!

Anbefalt lesning

Jesus om redningsaksjonen for de som tror, Matt 24:37-51
Paulus om redningsaksjonen for de som tror, 1 Tess 5:1-5

Copyright © 2006 preacher.no