Fornekte seg selv?

SØNDAG «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.»

24 Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26 Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27 For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.

DENNE SØNDAGENS EVANGELIETEKST i Den norske kirke er hentet fra Matteus-evangeliet 16:24-27. De fire versene sier kort og klart hva det koster å følge Jesus, og antyder samtidig hva det koster å la være. Jesus antyder også en lønn som handler om gjerninger. Akkurat dette paradokset vil du sikkert få høre mer om hvis du går til kirke på søndag.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.