Av min egen, frie vilje

MANDAKT Når kravet om tiende og offergaver kommer, lukker vår tids fariseere døra til Himmelen. Dette frivillige spleiselaget er for oss som allerede er «innafor».

For de som liker Ka’anan-språk. Her får først du en kort sound bite til bruk i ditt neste vitnesbyrd:

Tienden var Egypt. Frivillig givertjeneste er Løftets land.

Bloggen setter ned tempoet i sommer. Litt. Ikke glem oss, da. FØLG og LIK på Facebook. DEL med venner. Og meld deg på vårt gratis, reklamefrie NYHETSBREV.

 
Vi finner ingen steder i Det nye testamentet (NT) hvor menigheten blir påbudt den loviske praksisen med tiende. Jesus visste at en glad giver gav mer når han gav frivillig.

Paulus sa det sånn:

«Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.» (2Kor 9:7)

Loven hadde sin tid. Nå har Jesus oppfylt Loven. Jeg bryr meg ikke om hvor mye enkelte påstår at Martin Luther var opptatt av LOV og evangelium. På masterstudiet leverte jeg en oppgave om Luthers skrift «Den kristnes frihet» som han skrev i 1517, året da reformasjonen startet. Jeg er ikke i tvil. Luther var mer opptatt av frihet enn mange forkynnere er i dag, og han startet reformasjonen som en kamp mot kirkens loviske bud og regler for hvordan og hvor mye man skulle gi. En kamp mot avlatshandel, med andre ord.

«Den nye reformasjonen», som de ironisk nok kaller seg, krever tiende av alle, uten unntak. Den gamle reformasjonen startet nettopp som en kamp mot betaling for frelse og helbredelse. Les mer om pavens avlatspredikant, Johann Tetzel på Wikipedia.

Hva sier Bibelen?

Det er ingen tvil om at NT oppfordrer til givertjeneste. Vi — det er menigheten Bibelen her snakker om, ikke folk utafor — vi oppfordres til å gi etter evne (1Kor 16:2) for å dekke behovene som har meldt seg. Noen ganger kan det bety tiende, noen ganger mer. Noen ganger mindre.

En offentlig finansiert statskirke som den vi har i Norge krever ikke inn tiende fra sytti prosent av Norges befolkning. Det ville vært meningsløst. Kirken ville ikke visst hva den skulle gjøre med mange titalls milliarder kroner ekstra — hvert år!

Å støtte opp under en forretningsmodell som krever inn penger av medlemmene, er ikke noe påbud fra Gud. Gud kaller oss til å være rause, men hvis forkynneren begrenser vår raushet til at pengene skal gå til ham, blir Guds rike begrenset til denne forkynnerens visjon. Da får vi en liten Gud.

Så til tienden, slik den undervises ut fra Hebreerbrevet: Denne hørte med til den gamle pakt, som Jesus avløste med en ny pakt.

«Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet. Og det som blir gammelt og foreldet, vil snart være borte.» (Hebr 8:13)

Bønn

La oss heller be om at vi blir i stand til å være en glad giver, som gir etter evne og fyller andres behov.

Kjære Jesus,

Gi meg nok til mine daglig behov, og nok til å hjelpe dem rundt meg.

Hjelp meg å være gavmild og til å fylle behovene til de rundt meg.

Gi meg et hjerte fritt for grådighet, renset fra griskhet, uten kjærlighet til penger.

Hjelp meg å dele med glede av det du gav meg først.

Amen.

Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke, misjon og bistand. Han blogger på preacher.no. MANDAKTen er andakt på mandag. Dette er vignetten som bloggen bruker på (m)andaktene. Lån gjerne ideen, men husk hvor du fant den. Alle rettigheter reservert © 2018 Victor Skimmeland. Tekstene er skrevet til allmenn nytte og glede, så ikke-kommersiell bruk er greit når du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør først.