Foreldrene og barna

SØNDAG «Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene.»

DENNE SØNDAGENS TEKST i Den norske kirke har jeg plukket fra et uvanlig stort utvalg. Det er både femte søndag i treenighetstiden og St. Johannes (Hans)-dagen. Kirken har i tillegg flere tekstrekker som er forskjellig fra år til år. Hver søndag har videre sine lesetekster, samt en evangelietekst og en prekentekst. Denne søndagen er samtidig TO søndager. Valgmulighetene er med andre ord mange.

Jeg velger meg denne av søndagens mange tekster, hentet fra profeten Malaki i Det gamle testamentet (Mal 4:5-6). Den handler dypest sett om forsoning.

5 Se, jeg sender profeten Elia til dere
før Herrens dag kommer, den store og skremmende.

6 Han skal vende fedrenes hjerter til barna
og barnas hjerter til fedrene,
så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland er preacher.no