Drømmer

LIVSMESTRING Drømmer gir liv!

Drømmene våre gir oss liv. Drømmer er skapt for at vi skal bearbeide fortida og — drømme om framtida. Drømmene driver oss til handling.

Drømmene hjelper oss å finne mening i livet. Mening med livet. Og liv med mening.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.