Kjærlighet og aksept

LIVSMESTRING I dag skal du få en vanskelig en: Kjærlighet og aksept er ikke det samme, og skal heller ikke være det.

Det er en ganske så stor forskjell på ubetinget kjærlighet og ubetinget aksept. Selv om du er elsket, betyr det ikke at alt du gjør, får aksept.

Tygg litt på den.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.