’Synde’ på en søndag

SØNDAG Fariseerne ropte til Jesus: «Se der! Hvorfor gjør disiplene dine det som er forbudt på en søndag?»

11. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN (i dag) gir oss en tekst om synd, slik fariseerne så det. Siden Jesus lot disiplene skaffe mat på en søndag, må han jo ha syndet likevel, da, ikke sant? Alt for å finne noe å ta Jesus for!

23 En gang Jesus gikk langsmed kornåkrene på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. 24 Da sa fariseerne til ham: «Se der! Hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» 25 Han svarte: «Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød og både han og mennene hans sultet? 26 Han gikk inn i Guds hus, den gang Abjatar var øversteprest, og spiste skuebrødene, som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham.» 27 Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. 28 Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten.» (Mark 2:23-28)

I evangelieteksten står det ikke søndag, men sabbat. Jeg endret dette ene ordet for effektens skyld. Så fikk du litt å tenke på.

Fariseerne ropte til Jesus: «Hvorfor gjør disiplene dine det som er forbudt på en søndag?»

Copyright © 2018 Victor Skimmeland er preacher.no