Apostler og profeter i Den norske kirke

SØNDAG Han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere.

DENNE SØNDAGENS ANDRE LESETEKST i Den norske kirke er igjen en formaning fra apostelen Paulus, nå til menigheten i Efesos. Den 13. søndag i treenighetstiden får vi en påminnelse som blir i overkant misbrukt i trosmenigheter som bekjenner seg til den nyapostoliske reformasjonen. I Den norske kirke vil vi høre teksten bli lest, men ellers forbigått i stillhet. Begge er nemlig glade i sine hierarkier, mens Paulus skrev til de som ble kalt til å stå først blant likemenn, ofte for en avgrenset periode. Når alle i menigheten er hellige og prester (lenke | PDF), står ingen over andre. Over hverandre.

11 Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder (prester eller pastorer) og lærere, 12 for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, 13 inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.

14 Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. 15 Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. 16 Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.
—Fra Paulus’ brev til menigheten i Efesos (Ef 4:11-16).


Vil du være venn med oss? Klikk her, og trykk deretter LIK og FØLG på Facebook-sida du får opp!

Copyright © 2018 Victor Skimmeland er preacher.no