Et spørsmål om liv og død

SØNDAG En av tekstene i Den norske kirke i dag er viktigere enn de andre. For meg var teksten et spørsmål om liv og død!

18. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN har fire tekster. I dag var valget enkelt. Svært enkelt. To ganger har nemlig én av tekstene vært mitt livsvalg.

De fire tekstene var en evangelietekst, to lesetekster og i tillegg en (frivillig) forkynnertekst.

Første lesetekst er hentet fra Salomos innvielse av det første tempel i Jerusalem, og det er de tre versene til utlendinger som Den norske kirke har valgt.

TEKSTEN HAR ALTSÅ VÆRT AVGJØRENDE for meg. Så avgjørende at det kan kalles livsvalg. Her er teksten:

41 Det kan også hende at fremmede som ikke hører til ditt folk Israel, kommer fra et land langt borte for ditt navns skyld. 42 For de skal få høre om ditt store navn, din sterke hånd og din utstrakte arm. Når de så kommer og ber, vendt mot dette huset, 43 da må du høre dem i himmelen der du troner, og gjøre alt det de roper til deg om! Slik skal alle folk på jorden lære navnet ditt å kjenne, og de skal frykte deg slik ditt folk Israel gjør, og vite at navnet ditt er nevnt over dette huset som jeg har bygd. (1. Kong. 8:41-43)

Jeg har aldri hørt teksten lest før i Den norske kirke, men i mitt liv var den viktig både etter sytten års barnløshet (bønnen ble hørt, Andrea ble født), og da jeg var dødsdømt (bønnen ble hørt, og jeg ble helbredet).

Bildetekst:
BØNNESVAR. To ganger har jeg fått svar som betydde liv etter å ha tatt Salomo på ordet og kommet til templet i Jerusalem for å be.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland er preacher.no