Hvorfor skrive om overgrep?

AKTUELT –Hvorfor skriver du bare om katolikkene, spurte en leser på privat melding. Hun er inne på noe. Det er ikke bare hos katolikkene de geistlige forgriper seg. Jeg skal snart skrive om den sammenhengen jeg tilhørte som yngre, Det Norske Misjonsforbund (nå Misjonskirken Norge). Både ute i misjon og hjemme i Norge.

Denne leseren er ikke alene om å kontakte meg. Siden jeg skrev om overgrep på bloggen 16. september og så fikk en kronikk på trykk i Dagen 21. september, har jeg fått mange henvendelser.

Jeg burde ha skrevet om overgrep i egen sammenheng før, men jeg har nok fryktet konsekvensene. I den sammenhengen jeg da tilhørte, hadde man for vane ‘å skyte på pianisten’. Den som kom med dårlige nyheter, ble diskreditert. Men jeg skal ta tak i det. Jeg skal skrive mer.

Først har jeg et par saker til jeg må skrive om overgrepene i Den katolske kirke. Deretter skal jeg ta tak i den sammenhengen jeg selv kom fra.

Jeg har også skrevet om overgrep i Den norske kirke den gang jeg jobbet der og var stifter og redaktør for Sandefjord Kirkemagasin. Det er vanskelig å skrive om disse sakene, men det er nødvendig. Så da gjør jeg det.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.