Hva gjør alle de hellige?

SØNDAG Halloween er en nymotens greie i Norge. I kirken, derimot, har vi holdt messe til minne om våre døde helt siden starten.

ALLEHELGENSDAG ER MINNEDAG. Til sammen har kirken valgt ut hele åtte tekster for denne søndagen, 4. november. Jeg velger meg evangelieteksten for allehelgensdag, hentet fra Bergprekenen (Matt 5:13-16). Hva ville Jesus lære alle de hellige, oss, som kom til tro på Ham?

13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.

14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15 Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. 16 Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Bildetekst:
HELLIGE. Ikon som illustrerer Allehelgens-dag. Kunstner: Ukjent.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland er preacher.no