Sju gode skritt på vei til evig liv

MANDAKT OK, litt luftig tittel, men likevel sann. Her får du sju gode skritt på din vei til et liv med din tro.

Barnet kan ikke noe for at det blir født. Så snart det er født, må foreldre hjelpe med mat og drikke. Når det blir eldre, lærer det å spise selv. Omtrent sånn er det for en som blir født på ny også.

FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

Å bli født kristen? Ja, det er å bli født på ny, som Jesus sier. Du trenger hjelp i starten. Her får du sju skritt på veien. Når du har gått disse sju, er du i gang. Trenger det mer, finner du nok ut av det, for da har du allerede masse erfaring.

1. Hør på (og les) Guds Ord

«Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.» (Rom 10:17)

2. Tro på Jesus som Guds Sønn og menneskets Frelser

«Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» (Joh 1:12)

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» (Joh 3:16)

«Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at Jeg er, skal dere dø i deres synder.» (Joh 8:24)

«Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.» (Joh 20:31)

3. Du må omvende deg

«Nei, sier jeg dere. Men dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de.» (Luk 13:3)

«Peter svarte dem: ‘Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.’» (Apg 2:38)

«Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om (Apg 17:30)

4. Bekjenn at Jesus er Herre

«For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.» (Rom 10:9)

«Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til, det som du strong>bekjente deg til da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vitner.» (1Tim 6:12)

«Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen.» (Matt 10:32)

5. Bli døpt for tilgivelse av synder og ny fødsel i Jesus

NB: Noen som kommer til tro, er allerede døpt. Det er bare én dåp (Ef 4:5), og kirken driver ikke med gjendåp. Er du i tvil, snakk med en prest du har tillitt til og bli forsikret om at dåpen holder.

«Den som tror og blir døpt, skal bli frelst.» (Mark 16:16a)

«Peter svarte dem: ‘Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.’» (Apg 2:38)

«Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.» (Rom 6:3-5)

6. Vær trofast

«De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.» ( Apg 2:42)

«Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium og helhjertet delte med dem og med alle.» (2Kor 9:13)

«Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans.» (Åp 2:10c)

7. Ha fellesskap med andre som tror

«Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen: Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn.» (Fil 2:1-2)

«De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.» ( Apg 2:42)

Sånn. Det var vel greit? Nå er det bare å begynne.

Etter dette er du ikke lenger noe barn.

FINN FLERE >> MANDAKTer på preacher.no

Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke, misjon og bistand. Han blogger på preacher.no. MANDAKTen er andakt på mandag. Denne vignetten bruker bloggen på (m)andaktene. Lån gjerne ideen, men husk hvor du fant den. Alle rettigheter reservert © 2018 Victor Skimmeland. Tekstene er skrevet til allmenn nytte og glede, så ikke-kommersiell bruk er greit når du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør først.