Det er fremdeles håp

SØNDAG Allehelgensdag er over, og kirkeåret renner ut. Hva er det igjen nå, om ikke håp?

25. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN er kirkens navn på 11. november. Kirkens fire tekster for i dag handler om reise og om håp. Koblingen mellom de to vil sikkert bli gjort i mange prekener. Jeg velger meg Pauli vitnesbyrd fra 2. Korinterbrev 1:8-11:

8 Vi vil at dere skal vite, søsken, om den nød vi led i Asia. Det var mye mer enn vi kunne bære. Vi så ingen utvei til å berge livet, 9 men regnet oss alt som dødsdømte. For vi skulle ikke stole på oss selv, men på Gud, som oppreiser de døde. 10 Han reddet oss fra den visse død, og han skal gjøre det igjen. Til ham har vi satt vårt håp, og han skal redde oss på ny. 11 Også dere må hjelpe til ved å be for oss. Når mange ber, vil takken for den nådige hjelp vi får, stige opp fra manges munn.

Bildetekst:
HÅPET. Apostelen Paulus av Rembrandt (1606-1669), olje på lerret, ca. 1635.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland er preacher.no