Human-Evil Forbund krever at Jesus blir fjernet fra juleevangeliet

JUL?/HUMOR Tidligere denne uka krevde Human-Evil Forbund at Jesus måtte fjernes fra juleevangeliet. Årsaken er at Jesus ikke er inkluderende nok for folk som ikke tror. Juleevangeliet må nå tilpasses for en folkekirke som favner alle, sier distriktsrådgiver Ulrik Nordlund i den svært livssynsnøytrale foreningen.

Det var tidligere denne uka at distriktsrådgiveren i Human-Evil Forbund, Ulrik Nordlund, krevde en full revisjon av kirkens juleevangelium.

– Skriv forresten Gud og Jesus og Bibel med små forbokstaver, for vi nekter å anerkjenne disse fantasiene med egennavn. De er i beste fall fellesnavn som snart vil være borte fra historien likevel, krever Nordlund som betingelse for å stille til intervju.

Vil ha Jesus-fritt evangelium


Bakgrunnen for at Human-Evil Forbund nå krever en revisjon av juleevangeliet, er at boka den står etter forbundets mening i er full av eventyr som ikke noe moderne menneske kan tro på. Revideringen av juleevangeliet er dermed bare starten på en helt ny utgave av hele bibelen, hevder Nordlund, som igjen understreker at bibel skal staves med liten b.

– Ikke nok med at de kristne i all hovedsak stemmer på partier på høyresida, selve Bibelen er etter HEF’s mening også pro-Trump (han beklager til alle KrF’ere hvis dette er nytt), og den er islamofobisk (igjen, Nordlund beklager til de få kristne som eventuelt trodde at muslimer var omfattet av Jesu påbud om å elske sin neste).

Dette norske, humanistiske og ateistiske trossamfunnet er en avlegger av storebroren Human-Etisk Forbund (HEF) og skiller seg fra slektskapet ved at man er uenig i all form for religionsdialog. Religion er likevel bare menneskers oppspinn og derfor opium for folket, hevder foreningen i en brosjyre.

Skolegudstjenester er opium for barna


– Faktum er at religiøse, særlig de kristne, burde vært bekjempet på lik linje med de narkomane, sier Nordlund.

Nettopp narkotikaaspektet er også kilde til konflikten med nettopp HEF.

– Vi er selvfølgelig også imot skolegudstjenester, selv om disse nå gjennomføres uten bibler, bønner og prester etter påtrykk fra HEF, men det er langt ifra nok. Skal folkekirken være en kirke for hele folket, må juleevangeliet tilpasses tiden vi lever i. Det er et faktum at det overveldende flertallet av medlemmene i Den norske kirke er ateister, og da har heller ikke Gud og Jesus noen plass i Bibelen, krever Nordlund.

Distriktssekretær Nordlund antyder at dersom Jesus ikke forsvinner, kan det være et alternativ å bruke midtvintersblotet til også å feire fødselen av flotte, historiske personligheter som Karl Marx og formann Mao som viste verden hvordan fred og god vilje kan oppnås uten behov for Gud eller Jesus. Eventuelt gjennomføre et rituelt blot av alle sammen.

– Alternativt kan julen feire den økonomiske veksten i Norge… nei, forresten, det gjør den visst allerede… avbryter Ulrik Nordlund seg selv idet han pirker litt i krumbarten, tar hatten og springer på dør.

– Jeg skal i et møte med Levi Fragell, roper Nordlund på vei ut. – Han er helt enig med oss, og nå blir han medlem nr. 91. Det er jo snart jul!

FAKTA: HUMAN-EVIL FORBUND

  • Human-Evil Forbund er ifølge egen nettside (som for øyeblikket ligger nede) et inhumant livssynssamfunn som arbeider for å videreutvikle inhumanismen og bidra til at mennesker kan praktisere et inhumanistiske livssyn.
  • Forbundet har 90 medlemmer, og er etter eget utsagn en av de viktigste livssynsorganisasjonene i Norge utenfor Den norske kirke. Hovedkontoret ligger i Stenersgata i Oslo (på Vaterland Pub).
  • Human-Evil Forbund er Human-Etisk Forbunds litt ondere lillebror. Human-Etisk Forbund tar avstand fra alle utspill fra Human-Evil og kjenner seg ikke igjen i framstillingen.

Hvis du kom så langt som hit uten å ta satiren, så les denne: «Den som kun tar spøk for spøk, og alvor kun alvorlig, han har faktisk fattet begge deler ganske dårlig.»Piet Hein

Hat tip: Sokneprest Harald Hauge, Røros. Illustrasjon: John Spencer.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland er preacher.no.