Kirkens nyttårskveld

SØNDAG Kirken kaller til dom på kirkeårets siste søndag. Egentlig litt brutalt hvis vi ikke ser sammenhengen. Neste søndag starter nemlig advent. Jesus tok dommen for oss.

Jeg kunne brukt kirkens egen overskrift for denne søndagen. Kirken kaller dagen Domssøndag og Kristi kongedag. I Det gamle testamentet holdt kongen dom, og slik formet kirken bildet av kongemakten. Kongen var Guds dommer. Da Jesus kom, samlet han alle roller i en person: Konge, dommer, domfelt og frelser.

Det er kirkeårets siste søndag, så dermed er det også nyttårshelg før adventstida begynner. Jeg velger meg andre lesetekst fordi teksten er den av de fire som i størst grad formidler håpet og frelsen, ikke døden og dommen.

9 Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. 10 Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. 11 Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede 12 skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. 13 For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. 14 I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.
— Kolosserne 1:9-14

Bildetekst:
NYTTÅR. Fyrverkeriet over russisk-ortodoks kirke ved Kreml i Moskva. Foto: Wikimedia Commons.

Copyright © 2018 Bibelselskapet og Victor Skimmeland er preacher.no. Alle kirkeårets tekster leser du her.