Kirkens nyttårskveld

Kirkens nyttårskveld

SØNDAG Kirken kaller til dom på kirkeårets siste søndag. Egentlig litt brutalt hvis vi ikke ser sammenhengen. Neste søndag starter nemlig advent. Jesus tok dommen for oss.

Klikk her for søndagens tekst