Nyttår i kirken (1. søndag i advent)

Første SØNDAG i advent: Adventstekstene i Den norske kirke er litt schizofrene. På den ene side venter vi på Jesu fødsel. På den andre leser vi om en voksen Jesus på vei til påskens klimaks og slutten av sin tjeneste.

Vel, fagteologene klarer sikkert å lese mer inn i dette enn en helt vanlig pedagog ville gjort.

Uansett, jeg velger meg evangelieteksten blant de fire anbefalte tekster på nyttårsdagen i kirkens nye år. Den er hentet fra Matteus 21:10-17. Og for øvrig, godt, nytt kirkeår.

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.on på FACEBOOK

10 Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte: «Hvem er dette?» 11 Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.» 12 Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker 13 og sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule.»

14 På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. 15 Men da overprestene og de skriftlærde så undrene han gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen: «Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget 16 og spurte ham: «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus. «Har dere aldri lest:

    Fra småbarns og spedbarns munn
    har du latt lovsang lyde!»

17 Så forlot han dem og gikk ut av byen, til Betania. Der ble han natten over.

ADVENT. Første søndag i advent markeres gjerne med å tenne ett lys i en firearmet lysestake. Foto: Croswalk.com.

LES TIDLIGERE >> Utvalgte tekster fra søndagene i Den norske kirke

unsplash-logoLukas Langrock

Copyright © 2018 Bibelselskapet og Victor Skimmeland er preacher.no. Alle kirkeårets tekster leser du her.