Tro på grunn av miraklene (3. søndag i advent)

Tredje SØNDAG i advent: Igjen er adventstekstene noe schizofrene. Den voksne Jesus taler mens vi venter på at Han skal bli født. I dag er utfordringen å tro på de mirakler han gjorde.

Enda en adventssøndag velger jeg meg EVANGELIETEKSTEN blant de fire tekstene i Den norske kirke. Den er hentet fra Johannes 5:31-36. Teksten er utfordrende, for de troende bes om å tro på det Jesus gjorde. Mirakler, anyone?

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.no på FACEBOOK

31 Dersom jeg vitner om meg selv, er mitt vitneutsagn ikke gyldig. 32 Men det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at hans vitneutsagn om meg er sant. 33 Dere sendte bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten. 34 Men jeg er ikke avhengig av at noe menneske vitner om meg. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. 35 Johannes var en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham.

36 Men jeg har et sterkere vitneutsagn enn det Johannes ga: de gjerningene Far har gitt meg å fullføre. Og det er disse gjerningene jeg gjør, som vitner om at Far har sendt meg.

LES TIDLIGERE >> Utvalgte tekster fra søndagene i Den norske kirke

unsplash-logoKira auf der Heide

Copyright © 2018 Bibelselskapet og Victor Skimmeland er preacher.no. Alle kirkeårets tekster leser du her.