Hva er Dyrets merke: En tatovering?

PROFETI Sist søndag dukket Dyrets merke opp på bloggen. Eller, rettere sagt: Myten kristenfolk har holdt seg med i generasjoner, dukket opp. Hva er egentlig dette Dyrets merke?

Dyrets merke er det sikreste tegnet på at vi lever i endetida, mener en del predikanter. Hvordan vet vi så at det er Dyrets merke? Er det en tatovering? En mikrochip? Er det noe du bør bli vettskremt for?

NB! DENNE ER FOR ALLE SOM HAR LEST LITT FOR MYE OM ANTIKRIST.

FORRIGE SØNDAGS OPPSLAG >> Den lutherske kirken i Hamburg feiret gudstjeneste med robot som med-liturg

FORUTSÅ PROFETENE i De gamle og nye testamenter framtidige begivenheter helt ned til minste detalj? Sånn kan det av og til se ut når vi hører predikanter som legger ut med stor overbevisning. Jeg husker godt en bibellærer i Misjonsforbundet, det trossamfunnet hvor jeg har mine kristne røtter. Han reiste rundt og tok livet av enhver gryende uenighet når han prekte:

«Noen mener at (sett inn vilkårlig påstand), og andre hevder at (sett inn vilkårlig påstand), men BIBELEN SLÅR KLART FAST AT (sett inn vilkårlig påstand)!»

For oss som lyttet var det ingen tvil om at predikanten selv var han som kun leste fra Bibelen. Han verken mente eller hevdet noe, og han tolket ikke noe verken ut av eller inn i Bibelen. Han leste bare Bibelen slik det stod skrevet. Mente han.

Da jeg begynte å studere teologi, måtte jeg lese Bibelen grundigere enn jeg noen gang hadde gjort. Da skjønte jeg at mye av det jeg hadde hørt før, slett ikke hang på greip.

SPØRSMÅL. Mange nettsteder, særlig amerikanske, spekulerer i å skremme vettet av folk med stadig villere spekulasjoner om Dyret og Antikrist. De glemmer at Jesus Kristus har vunnet over dem. Skjermdump fra Internett.

HADDE PREDIKANTEN HATT RETT i sine fortolkninger, ville Jesus for lengst ha hentet menigheten i bortrykkelsen, og Antikrists tid på jorda hadde kommet og gått. De som var igjen ville nå levd i Tusenårsriket.

Predikanten reiste selv i forveien for mange år siden, så han trenger ikke lenger bekymre seg for hvordan det skal gå her nede på jorda. Det er vi som er igjen som må avlære oss mange av de villeste forestillingene. Så må lære oss nye tolkninger – basert på hva Bibelen faktisk forteller.

Men først…

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

Hva er egentlig Dyrets merke?

Apostelen Johannes er forfatteren av Åpenbaringen. Han brukte metaforer—bilder—som var kjent i samtiden. Over tid har vi fått avstand til kulturen og tiden—hele to tusen år har gått—og da er det lettere å overtolke det Johannes skrev litt for bokstavelig. Ja, Antikristens ånd er det ingen tvil om. Hele Åpenbaringsboken beskriver en Satan som ikke én gang er i stand til å skape noe originalt, men som konsekvent kopierer og perverterer det Gud har skapt.

TO KODER. På åttitallet var det strekkodene som var Dyrets merke. De siste årene har konspirasjonsteoretikerne lansert QR-koden som Dyrets merke. Foto: Skjermdumper fra Internett.

Det er sannsynlig at Johannes konkret tenker på en tatovering når han bruker betegnelsen «merke». Vi har noen gode, historiske indikasjoner på at det faktisk er sånn.

  • Barbarene (folkene som bodde utenfor Romerriket) brukte tatoveringer for å identifisere tilhørighet til stammen.
  • Grekerne tatoverte slaver og kriminelle. Tatoveringen var et symbol på skam og nedverdigelse. Fjerning av tatoveringer er også hyppig diskutert i antikkens medisinske litteratur.
  • Tatoveringer ble brukt til å markere eierskap. Den tatoverte tilhørte en annen, slik man brennemerket dyr.
  • I flere gamle religioner betydde tatoveringen at man hadde sverget troskap til vedkommende avgud.
  • Fra Bibelen kjenner vi til at kong David inngikk blodspakter med nabokongene. De skar opp armene, blandet blod og helte fargestoff i sårene. Slik ble både arret og tatoveringsfargen et uutslettelig minne om alliansen som var inngått.

Vi kan altså slå fast at Dyrets merke er et konkret merke. Ut fra Johannes’ samtid, kan vi trygt regne med at merket er en tatovering.

Men en strekkode? Neppe. I den grad merket er mer enn et symbol, må det ligge annen teknologi bak.

Allerede i dag bruker vi biometrisk koding i pass og andre ID-papirer. I prinsippet kan alle få et implantat, men i praksis vil dette være en usikker løsning. Hva er i veien for at en kriminell skjærer ut implantatet ditt og bruker det selv? Ideen bak biometrien er enklere. Man bruker unike kjennetegn som er lette å analysere. Enklest bruker vi allerede fingeravtrykk til å låse opp mobiltelefonen. Noen mobiltelefoner bruker også ansiktsgjenkjenning. I avanserte systemer for adgangskontroll brukes skanning av retina. Den eneste grunnen til at vi ikke bruker DNA i adgangskontroll ennå, er at prosessen tar for lang tid.

MIKROCHIP. En ny teori går ut på at Dyrets merke egentlig er en mikrochip vi opererer inn under huden så vi kan scannes. Illustrasjonsfoto: Ukjent.

Dyrets merke er dermed ikke teknologien vi kan gjemme bak en tatovering eller bruke ved siden av den. Slik fortellinger bidrar bare til å skape frykt, men har altså ikke støtte i Bibelen. Johannes kjente til tatoveringen. Han beskriver ikke noe mer enn tatoveringen.

Skal vi første konspirere over temaet, bør vi heller stille spørsmål ved hvordan og hvorfor tatoveringer har blitt så populære de siste par tiårene!

Det er et problem at kristne lar seg lokke med i spekulasjoner om endetiden og Dyrets merke. Vi framstår som nokså lite begavede, ja, rett ut dumme. Vi burde vite bedre. Og vi vet bedre.

Vil du lese hva Åpenbaringsboka skriver om Dyrets merke, finner du det i Åp 13:16-18.

«Det [Dyret] tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.
   Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666.»

Dyrets tall hopper jeg over her. Spekulasjonene har gått gjennom historien, helt fra de første kristne lanserte keiser Nero som 666. Senere spekulasjoner har inkludert Michael Gorbatsjov (han hadde jo fødselsmerket i pannen) og Barack Obama (han var farget og ble beskyldt for å være muslim og innvandrer – og Antikrist sjøl). Siden disse har kommet og gått som verdensledere uten at vi så noen Antikrist i dem, kan vi trygt slå fast at spekulasjonene var feil. Det var nok en gang falske profeter på ferde.

DYRETS MERKE. Siden Ronald Reagan kalte Sovjetunionen for ‘Ondskapens imperium’, var det lett for konspirasjonsteoretikere å tolke fødselsmerket til landets president, Mikhail Gorbatsjov, til å være Dyrets merke. Foto: Wikimedia Commons.

Det er et problem for oss kristne når vi begår så åpenbare feil. Enda verre er det at vi ikke vil innrømme feilene etterpå. Vi begynner bare å snakke om noe annet. Dette hysteriet bidrar til at vi mister troverdighet. Bibelen har fra de tidligste tider hatt klare ord til sånne falske profeter, og nå rammer ordene altså oss selv:

«Hvis profeten taler i Herrens navn, men det han forkynner, ikke skjer og ordet ikke går i oppfyllelse, da er dette et ord som ikke kommer fra Herren. Profeten har talt det egenrådig. Du skal ikke være redd for ham!» (5Mos 18:21-22)

Vil du lese mer om Dyrets merke, finner du en ganske grei oversikt her.

LES på TGC.org >> What Is the Mark of the Beast in Revelation 13? (lenke | PDF)

Jesu gjenkomst – for deg personlig

Du trenger ikke å sette deg tilbake i godstolen og vente på Jesu gjenkomst og bortrykkelsen. Det er slett ikke sikkert at han kommer mens du venter. Kanskje Gud har helt andre planer for deg. Kanskje lever du et aktivt liv på jorda, og en dag lever du ikke lenger.

Bare i år har jeg fulgt tre kreftsyke venner til graven. De har opplevd hver sin personlige bortrykkelse. Jesus hentet dem tidligere enn de tenkte, for ingen av dem var «gamle og mette av dage».

Jeg fikk en åpenbaring da passasjerferga Estonia gikk ned i Østersjøen en natt i september 1994. 852 mennesker mistet livet, blant dem mange kristne ungdommer som hadde vært på såkalt «outreach». Jeg hadde selv reist med fergen alene til og fra Tallinn året før, så jeg hadde et forhold til båten og Estland. Nå hadde mange av mine trossøsken reist hjem. De ventet ikke lenger på noen bortrykkelse.

Da gikk det jeg egentlig hadde visst lenge opp for meg: Vi har alle en personlig bortrykkelse å se fram til. Vi vet bare ikke når den vil finne sted.

GOOGLE. Søkemotorgiganten er en ny og het kandidat til posisjonen som Dyret i Åpenbaringsboka. Foto: Skjermdump fra Internett.

OM JESUS DRØYER, så har han en grunn til det. Vi kan ikke stresse opp farta på Guds planer. Guds ambisjon er nemlig ikke at mange mennesker skal bli frelst. Gud ønsker at alle skal bli frelst. (1Tim 2:4) Nå vet vi jo at en del mennesker likevel velger bort Guds tilbud, og Gud tvinger ingen som ikke vil. Det er liksom hele poenget med fri vilje.

At det tar tid før Jesus kommer igjen, er ikke fordi Gud har stilt vekkerklokka feil. Bibelen forteller tvert imot at Guds tålmodighet skal vi se på som en mulighet til frelse. (2Pet 3:15)

Det er ikke så greit å spekulere seg fram til en endelig dato for når Jesus kommer igjen. Spekulantene har hittil tatt feil. Hver gang. Noen tar det imidlertid veldig bokstavelig når Jesus sier at ingen kjenner dagen eller timen (Matt 24:36), så de profeterer heller året!

Senest i fjor skulle verden igjen gå under.

LES på PREACHER.no >> «Fake News: Dommedagen som ikke kom»

ETT AV PÅBUDENE VI LESER oftest i Bibelen, er dette: «Frykt ikke!» Bare her burde det være nok informasjon til å få en del mennesker til å stoppe opp. Hvis fortellingene om Dyret og Antikrist skaper frykt i dag, tror du virkelig det er sånn Gud ville servert dem?

Her får du tre eksempler på amerikanske kristen-«nyheter» som bare skaper frykt:

LES på NOW THE END BEGINS:
>> Human implantable microchip tracking devices are here to stay (lenke | PDF)
>> Biometric tattoos are next step in march towards the Mark of the Beast (lenke | PDF)
>> Wearable technology has brought us to the point of no return (lenke | PDF)

Få også med deg den neste. Det er en bloggartikkel som er ganske typisk for amerikansk (og hysterisk) fortolkning av Dyrets merke.

LES >> «Is the Mark of the Beast a Tattoo? A Computer Chip? A Barcode?» (lenke | PDF)

FRYKT IKKE. Bibelen gjentar altså igjen og igjen dette påbudet: «Frykt ikke!» Det kan Bibelen si fordi Han vi tror på er sterkere enn det som vil skremme oss. Profeten Jesaja sier det slik:

“Frykt ikke, for jeg er med deg,
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.”
(Jes 41:10)

I Johannes Åpenbaring er kapitlene 4-19 en fortelling som sluttoppgjøret mellom godt og ondt. De tre siste kapitlene i boka, derimot, forteller om seieren og freden som kommer etterpå. Først tusenårsriket, deretter en ny himmel og en ny jord. Hele poenget er at kampen allerede er vunnet. En Gud som har kontroll på tid og evighet, vet allerede resultatet. Slutten var den Han viste fram for Johannes.

Det er ingenting å frykte for de som tror på Jesus. Selv de som dør for sin tros skyld, får et nytt liv.

Les dette, ene verset. Det er et direkte svar til trusselen om Dyrets merke.

«Jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år.» (Åp 20:4)

Dette er bare begynnelsen. Etter tusenårsriket kommer alle de andre som trodde på Jesus tilbake og blir med på seiersfesten. Les sjøl i Johannes Åpenbaring kap. 20-22.

TUSENÅRSRIKET. Jesaja 65:25 omtaler løven og lammet som beiter sammen i Tusenårsriket. Kunstner: Ukjent.


Følg oss på Facebook? Klikk her, og trykk deretter LIK og FØLG på sida du får opp!

Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke, misjon og bistand. Han blogger på preacher.no. © 2018 og alle rettigheter reservert. Tekstene er skrevet til allmenn nytte og glede, så ikke-kommersiell bruk er greit når du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør først.