Eksisterer virkelig Gud?

Eksisterer virkelig Gud?

TROSFORSVAR Ian Vik er bloggmester for nettstedet PILEGRIM.net. Under sine vandringer på nettet fant han dette stykket om Guds eksistens og oversatte til norsk.

Teksten er nok en vandrehistorie, noe som passer nettopp Pilegrims Vandrer utmerket. Opphavsmannen er ukjent. Vi tar den likevel med på PREACHER.no som et trosforsvar på filosofisk grunn, og vi takker Vik for bidraget.

Klikk her for å lese mer.