Eksisterer virkelig Gud?

TROSFORSVAR Ian Vik er bloggmester for nettstedet PILEGRIM.net. Under sine vandringer på nettet fant han dette stykket om Guds eksistens og oversatte til norsk.

Teksten er nok en vandrehistorie, noe som passer nettopp Pilegrims Vandrer utmerket. Opphavsmannen er ukjent. Vi tar den likevel med på PREACHER.no som et trosforsvar på filosofisk grunn, og vi takker Vik for bidraget.

>> PREACHER.no har nå laget ukeplan. Dette bidraget kommer fra en av våre LØRDAGSgjester.
>> HUSK: LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

EN PROFESSOR I FILOSOFI ved en kjent høyskole utfordret studentene med dette spørsmålet:

–Skapte Gud alt som eksisterer?

–Ja, det gjorde Han, svarte en modig student.

–Gud skapte alt? gjentok professoren.

–Ja, professor, det gjorde Han virkelig, gjentok også studenten.

Professoren hadde forberedt seg på dette, så han tenkte seg ikke lenge om før han serverte det drepende argumentet.

–Hvis Gud skapte alt, så skapte Gud altså ondskapen også, sa den triumferende professoren. –Og siden ondskap eksisterer, og siden gjerningene våre definerer hvem vi er, må Gud også være ond!

STUDENTEN BLE STILLE og svarte ikke på professorens hypotese. Professoren var synlig fornøyd med seg selv og skrøt til studentene at han nok en gang hadde bevist hvordan kristne kun trodde på en myte.

Da rakk en annen student opp handa.

–Kan jeg stille deg et spørsmål, professor?

–Selvfølgelig, smilte professoren.

Studenten reiste seg foran klassen.

VANDRER. Ian Vik skriver og administrerer bloggkollektivet Pilegrims Vandrer. Du finner dem på www.pilegrim.net. Illustrasjon: Ian Vik.

–EKSISTERER KULDE, PROFESSOR, spurte han.

–Hva slags spørsmål er det? Selvfølgelig eksisterer kulde. Har du aldri frosset?

De andre studentene kniste av spørsmålet og professorens opplagte svar. Da argumenterte studenten videre.

–La meg få protestere, professor, for kulde eksisterer faktisk ikke! I fysikk defineres kulde som fravær av varme. Hver kropp og hvert objekt kan studeres når det har eller sender energi, og varme er energien den sender ut. Det absolutte nullpunktet er minus 273 grader celsius, og det er totalt fravær av varme. All materie mister sin kraft og blir ute av stand til å reagere ved denne temperaturen. Kulde eksisterer ikke. Vi har skapt ordet kun for å beskrive hvordan vi føler det når det ikke er varme.

Professoren svarte ikke med en gang. Da fortsatte studenten.

–Professor, eksisterer mørket?

–Selvfølgelig eksisterer mørket, svarte professoren irritert.

Den unge mannen gav seg ikke.

–Jeg beklager, men nok en gang tar du feil, for mørke eksisterer heller ikke. Mørke er i virkeligheten bare fravær av lys. Lys kan vi studere, men ikke mørke. Faktisk kan vi bruke Newtons prisme til å dele hvitt lys inn i farger og studere de forskjellige bølgelengdene for hver farge. Du kan ikke måle mørket. En enkelt lysstråle kan bryte gjennom en verden av mørke og lyse opp alt. Hvordan kan du vite hvor mørkt et spesielt område er? Du måler mengden av lyset som er til stede, ikke sant? Mørke er et begrep vi mennesker har laget for å beskrive hva som skjer når det ikke er lys til stede.

PROFESSOREN FRESTE, men forble taus. Studenten fortsatte.

–Professor? Eksisterer ondskap?

–Selvfølgelig, noe jeg også har påvist mange ganger, svarte professoren sint. –Vi ser ondskap hver eneste dag. Det finnes utallige eksempler på menneskers grusomhet mot hverandre. Ondskapen finnes i kriminalitet og vold over hele verden. Det du ser, er ondskap!

Igjen fortsatte studenten:

–Ondskap eksisterer ikke, professor, eller–det eksisterer ikke i seg selv. Ondskap er ganske enkelt fraværet av Gud. Det er akkurat som med mørke eller kulde. Det et ord vi mennesker har laget oss for å beskrive Guds fravær.

–Gud skapte ikke ondskap. Ondskapen er resultatet av hva som skjer når menneskene ikke har Guds kjærlighet i hjertet. Det er som kulden som kommer når det ikke er varme. Det er som mørket som kommer når det ikke finnes lys.


Dette er Gud. Gud er kjærlighet.

Ukjent forfatter. Oversatt til norsk av Ian Vik. Han er bloggmester (webmaster) for kollektivet Pilegrims Vandrer.


Gjør som familien VIK,
klikk blott her og LIK
PILEGRIM.net på Facebook

LIK og KOMMENTÉR GJERNE I KOMMENTARFELTET (UNDER) >>
kommentarfeltet på bloggen lukkes typisk etter to uker. Da kan du likevel like, kommentere og dele fra PREACHER.no på Facebook. Klikk her.

Noen rettigheter reservert. Copyright © 2019 Ian Vik, Pilegrim.net og Victor Skimmeland er preacher.no. Tekstene er skrevet til allmenn nytte og glede, så ikke-kommersiell bruk er greit når du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør først.