Paven advarer mot en ‘hatets spiral’ i sosiale medier

MEDIA Paven befinner seg i Panama på Verdensungdomsdagene. Her advarte han mot en ‘hatets spiral’ i sosiale medier.

Bildetekst:
ADVARER. Pave Frans taler til forsamlingen på Petersplassen i april i fjor. Illustrasjonsfoto: Daniel Ibanez/Catholic News Agency.

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

Pave Frans I. advarer mot økende selvopptatthet og en ‘spiral av hat’ som er stadig mer til stede på verdens sosiale medier. Sosiale medier oppmuntrer mennesker til samspill over Internett i stedet for menneskelig kontakt.

I sin tale forut for den kommende Verdensdagen for sosial kommunikasjon, som i år skal markeres 2. juni, sa paven at diskusjoner på nettet alt for ofte handlet om å gjøre motparten til fiende.

–Vi definerer oss selv ut fra hva som skiller oss, ikke det som forener oss. Det gjør at vi blir stadig mer mistroiske, og alle former for fordommer luftes ut, enten det gjelder etniske, seksuelle, religiøse eller andre fordommer, sa pave Frans og siterte et brev som ble sendt ut 24. januar.

Dette skaper et digitalt miljø som gir næring til ‘ukontrollert individualisme som noen ganger ender opp i spiraler av hat’, utdypet paven.

–Som kristne bekjenner vi oss til det ene legeme hvor hodet er Kristus. Dette hjelper oss å se andre ikke som konkurrenter, men til å akseptere selv våre fiender som mennesker, sa han.

LES >> flere saker om media fra PREACHER.no videre

–Trenger ingen motstander

–Vi trenger ikke lenger noen motstander for å definere oss selv, for i det altomfattende utsynet fra Kristus selv lærer vi å kjenne vår sanne identitet og vårt fellesskap med hverandre, forklarte han.

Paven diskuterte også personvern og risikoen for uønsket eksponering i sosiale nettverk, en eksponering av privatlivet som utelukkende tjener de som misbruker den til egen vinning.

–Sosiale medier kan manipulere personopplysninger med sikte på å skaffe seg politiske eller økonomiske fordeler, uten respekt for en enkelte og dennes rettigheter, sa han videre.

Pave Frans understreket at den katolske kirken ser Internett som et verktøy som kan brukes til menneskehetens beste.

Internett i kirkens bruk

–Siden Internett ble tilgjengelig har kirken alltid forsøkt å fremme bruken i menneskets interesse og i mellommenneskelig solidaritet, sa han.

Han la til at Internett gir oss alle muligheten til å dele fortellinger og erfaringer om både det vakre og det vanskelige, samt av lidelsen som ofte er ligger fjernt fra oss. Vi må bruke muligheten dette gir til å komme sammen i bønn og finne tilbake til det som forener oss.

–Kirken er et sammenvevd nettverk som bygger på den eukaristiske nattverd. Vår enhet er ikke basert på antallet ‘likes’, men på sannheten, på ‘Amen’, på hver og en som klamrer seg til Kristi legeme og hilser andre velkommen, sa paven.

Pave Francis understreket at sosiale medier ikke erstatter det menneskelige hjertes behov for ekte, mellommenneskelig samfunn.


Pave Frans I. befinner seg akkurat nå i Panama, hvor han deltar på de katolske verdensungdomsdagene. Her talte han om emner som opptar katolsk ungdom.

Rett før pavens avreise fra Vatikanet sendte Catholic News Agency ut en pressemelding om pavens tale i anledning Verdensdagen for sosial kommunikasjon, som fant sted rett før. Temaet var altså aktuelt for katolsk ungdom også.

På PREACHER.no velger vi å skrive om katolske nyheter når dette er interessant for oss og leserne. Den katolske kirke er verdens største. At noen lesere er uenige i (alt) katolsk gjør det dermed enda viktigere å være innom temaet en gang iblant. For ordens skyld så blir vi heller ikke jøder av å besøke Israel, like lite som jeg blir humanetiker når jeg skriver om Levi Fragell.

LES MER >> om Den katolske kirke på PREACHER.no


Følg oss på Facebook? Klikk her, og trykk deretter LIK og FØLG på sida du får opp!

Copyright © 2019 Victor Skimmeland er preacher.no.