Holocaust-dagen: Hvordan kom man fram til antallet seks millioner?

AKTUELT Den internasjonale Holocaust-dagen er i dag, søndag 27. januar. Hvordan kom man fram til at antallet drepte jøder var hele seks millioner?

Med tanke på all den forskningen som er gjort over tiår, er fremdeles antallet jøder som ble drept av den nazi-tyske utryddelsesmaskinen svært nøyaktige. Hvordan henger dette sammen?

KOMMENTÉR GJERNE I KOMMENTARFELTET (NEDERST) >>
Kommentarfeltet her på bloggen lukkes typisk etter to uker. Da kan du likevel like, kommentere og dele fra PREACHER.no på Facebook. Klikk her.

Bildetekst:
BILDER. En ultraortodoks jøde besøker Yad Vashem, minnesenteret i Jerusalem over seks millioner drepte jøder. Foto: Associated Press.

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

Blant de mest kjente fakta om holocaust er antallet jødiske ofre som ble drept av det nazistiske Tyskland fram til slutten av andre verdenskrig. Derfor er det kanskje heller ikke så overraskende at de som fornekter at holocaust fant sted, gjerne sikter seg inn mot nettopp antallet. De argumenter mot at så mange som seks millioner jøder kunne ha blitt drept, og dermed faller også påstanden om at det var et holocaust, mener de mest ekstreme.

En av dem som benekter antallet, er faktisk lederen for det palestinske selvstyret, Mahmoud Abbas. Under sine yngre dager skrev han doktorgrad i Moskva om nettopp dette temaet. Seks millioner jøder ble ikke drept, hevdet han.

HVOR KOM EGENTLIG TALLET SEKS MILLIONER FRA? Med den mengden forskning som har skjedd gjennom mange tiår etter krigen burde vi hatt et mer nøyaktig tall nå. Det mener noe, men likevel merkverdig få. Det er det en god grunn til, noe jeg skal vise senere.

Tallet ser ut til å være brukt første gang av dr. Wilhelm Höttl, en østerriksk-født tjenestemann i Det tredje riket. Han var utdannet historiker og tjenestegjorde i en rekke ledende stillinger i SS.

I november 1945 vitnet Höttl for påtalemyndigheten i Nürnberg hvor nazistiske krigsforbrytere stod anklaget. I 1961, da Adolf Eichmann stod for retten i Israel, svarte han også på spørsmål som vitne under ed fra en rettssal i Østerrike.

Ved begge anledninger beskrev Höttl en samtale han hadde hatt med Eichmann, SS-tjenestemannen som hadde hovedansvaret for logistikk rundt det jødiske folkemordet. Samtalen fant sted i Budapest i august 1944. Under rettssaken i 1961 vitnet Höttl om hvordan ‘Eichmann … fortalte meg at ifølge hans informasjon hadde omkring 6.000.000 jøder blitt drept til nå – 4.000.000 i utryddelsesleire og de resterende 2.000.000 gjennom skyting av operasjonsenhetene og andre årsaker som sykdom og så videre.’

Tallet har altså en ganske sikker kilde. Eichmann var kjent for å være nøyaktig. Svært nøyaktig.

ISRAEL 1961. Nazisten Adolf Eichmann tår for retten i et glassbur mens tiltalen mot ham leses opp for krigsforbrytelser mot menneskeheten. Foto: Gjon Mili/LIFE Picture Collection.

På nettsiden til Yad Vashem, Israels viktigste forskningssenter for holocaust, kan du lese om Eichmann-referansen. I tillegg kommer det fram at både eldre og nyere estimater fra framstående forskere lander på det samme antallet: Mellom fem og seks millioner jøder ble drept av nazistene!

SLIKE ESTIMATER FRAMKOM ved å sammenligne data fra folketellinger før krigen med befolkningsestimater gjort etter andre verdenskrig. Tyskerne behandlet planen for utrydding av jødene som sin høyeste statshemmelighet, men de arkiverte samtidig i detalj alle dokumenter om deportasjoner og gassing. Dette tjener nå som viktig datakilde.

En av de tidlige forskerne, Raul Hilberg, regnet i 1961 ut at minimum 5,1 millioner jøder ble drept. Tallet finnes i hans klassiske verk The Destruction of the European Jews.’ I tredje utgave fra 1985 finner vi et lengre vedlegg som forklarer hvordan han kom fram til estimatet.

Lucy Dawidowicz brukte i sin bok The War Against the Jews i 1975 oversikter fra før krigen over antall født og døde. Det gav en mer presis telling som resulterte i 5.933.900 drept jøder. En av de ledende tyske forskerne, Wolfgang Benz, anslo et intervall mellom 5,3 og 6,2 millioner.

Hver og en brukte sin egen metode for å komme fram til totalsummen.

TRANSPORT TIL UTRYDDELSEN. Kvinnen på bildet bærer en jødisk Davidstjerne på brystet. En tysk politmann ‘hjelper’ de dpertertne med bagasjen inn på togene. Foto: Yad Vashem, Jerusalem.

Yad Vashem vedlikeholder sin egen database med navn. Denne er et pågående prosjekt hvor man forsøker å samle inn navnene på hvert eneste jødiske offer for nazistenes utryddelse. Den er avhengig av vitnesbyrd fra familie og venner til de som gikk bort, fra de tilgjengelige offentlige arkiver i perioden, samt fra lokale minnesmerker. I 2012 estimerte Yad Vashem at databasen inneholdt navn på litt over fire millioner individer (et eksakt antall er ennå ikke mulig fordi museet antar at noen kan være vist i flere poster).

HINSIDES FATTEEVNE. En av de store kildene til usikkerhet gjelder antallet jøder som ble drept i Sovjetunionen. Mens jøder i europeiske land okkupert av tyskerne for det meste ble deportert til dødsleire der det ble holdt ganske gode arkiver, ble myrderiene i Sovjetunionen utført av såkalte Einsatz-gruppen som den tyske hæren tok med på sin krigsferd mot øst. Deres opptegnelser var langt mindre omfattende, slik at det bare er mulig å gjøre et grovt estimat på antallet drepte jøder. Vanligvis anslår man her et sted mellom 800.000 og 1 million drepte.

EINSATZGRUPPEN. I Sovjetunionen fulgte såkalte innsatsgrupper etter den tyske krigsmaskinen og drepte rundt en million jøder. Foto: SS.

Den totale antallet døde og drepte under andre verdenskrig er antagelig hinsides menneskelig fatteevne. Historikere anslår at de militære dødsfall på alle sider, både i Europa og Stillehavet, nådde opp mot 25 millioner. Antallet sivile som ble drept varierer fra 38 millioner til så høyt som 55 millioner. Det betyr at et sted mellom 3 og 4 prosent av verdens samlede befolkning ble drept under krigen.

Likevel står drapene på Europas jøder i en særstilling. Ikke bare på grunn av det ekstremt høye antallet, men også på grunn av ideologien som lå bak. Et helt folk skulle utryddes—elimineres—og deres kultur skulle fjernes fra jordas overflate. Dette var unikt fordi den nazistiske propagandaen fokuserte på jødene som en nesten overnaturlig årsak til all ondskap i verden. Den tyske krigsmaskinen fortsatte å drepe jøder fram til krigens siste dag—lenge etter at det var klart at tyskerne hadde tapt.

Det betyr at utryddelsen av jødene var et mål i seg selv. Det ble brukt til å motivere den tyske nasjonen til enda større ofre.

Når det er sagt, ble også andre folk og grupper utpekt av den nazistiske ideologien. Homofile skulle utryddes, likeledes mentalt syke og mennesker med funksjonshemninger. Mest skremmende var likevel utryddelsen av rom-folket (ha meg unnskyldt: altså sigøynere eller tatere). Man regner med et antall drepte mellom 90.000 og 1,5 millioner. En grunn til at disse estimatene varierer så mye mer, tilskrives romfolkets tradisjonelle hemmelighold og taushetskulturen blant rom. De snakker ikke om hva de gjennomgikk. Proporsjonelt er disse tallene likevel minst like høye, kanskje enda høyere enn andelen jøder som ble drept. Men det var deres nomadiske livsstil, ikke deres rasemessige bakgrunn—den var faktisk arisk—som gjorde romfolket til fiender av nazi-regimet. Mot slutten av 1943 var nazistpolitikken konsentrert om de reisende sigøynerne. Fastboende rom ble ansett som lokale borgere på stedet de bodde.

SEKS MILLIONER! Det er ikke, og har aldri vært ment som, noe nøyaktig regnskap over antallet jøder som ble utryddet. Tallet har likevel vært en del av den offentlige bevisstheten gjennom snart seksti år–helt siden Adolf Eichmann selv brukte det og bekreftet det i vitnemålet mot ham i 1961. Tallet vil fortsatt bli brukt, enten det i virkeligheten var noe lavere eller en del høyere. Dokumentasjonen er allerede så overveldende at den ikke kan fornektes. Men bare Livets Bok inneholder alle navnene over de som ble myrdet av nazistene.

KOMMENTÉR GJERNE I KOMMENTARFELTET (NEDERST) >>
Kommentarfeltet her på bloggen lukkes typisk etter to uker. Da kan du likevel like, kommentere og dele fra PREACHER.no på Facebook. Klikk her.

LES MER >> om Israel på PREACHER.no

Copyright © 2019 Victor Skimmeland er preacher.no.

En kommentar om “Holocaust-dagen: Hvordan kom man fram til antallet seks millioner?”

Det er stengt for kommentarer.