Første søndag i fastetiden

Etter noen uker med mye jobb for å selge hytta og tilsvarende lite oppfølging av bloggen, er SØNDAGens tekst igjen i rute. Fastetiden er i gang. Jeg velger meg evangelieteksten.

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

EVANGELIETEKSTEN første søndag i fastetiden utfordrer oss på hvem sin vilje som skal gjelde; min eller Guds. Teksten leser vi hos evangelisten Matteus: (Matt 26:36-45).

36 Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem:

«Sett dere her mens jeg går dit bort og ber.»

37Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. 38Da sa han til dem:

«Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg!»

39Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba:

«Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil

40Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter:

«Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time? 41Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.»

42Igjen, for andre gang, gikk han bort og ba:

«Min Far! Om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.»

43Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. 44Nå forlot han dem og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. 45Så kom han tilbake til disiplene og sa:

«Dere sover og hviler fremdeles? Nå er stunden kommet da Menneskesønnen skal overgis i synderhender.»

LES TIDLIGERE >> Utvalgte tekster fra søndagene i Den norske kirke

FASTETID. Første uke i fastetida er rød. Fotomontasje: Victor Skimmeland/NTB Scanpix.

Copyright © 2019 Bibelselskapet og Victor Skimmeland er preacher.no. Alle kirkeårets tekster leser du her.