Forskning: Det lønner seg å være gavmild

TIENDE / OMSORG PÅ ONSDAG Nå viser forskning at de som gir får mer igjen enn de som tviholder på sitt. Det kan kristne som praktiserer tiende glede seg over. Paulus har altså sine ord i behold om at «Gud elsker en glad giver.» (2Kor 9:7)

God forskning begrenser seg slik at den får svar det faktisk går an å måle. I følge nettstedet FORSKNING.no har forskere ved Stockholms universitet samarbeidet med både Institute for Futures Studies og University of South Carolina for å finne ut av hvordan egoisme henger sammen med inntekt og fruktbarhet.

Det viser seg altså at de som er mindre egoistiske ofte har flere barn og høyere lønninger enn mer egoistiske folk.

– Vi finner de samme resultatene selv over tid. De menneskene som er mest gavmilde over tid øker mer i lønn frem til neste måling, sier Kimmo Eriksson, forsker ved Senter for studier av kulturelle utviklingen i en pressemelding som Stockholms universitet har sendt ut.

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

Resultatene skal basere seg på funn fra omfattende analyser av fire store europeiske og amerikanske databaser. Her har man blant annet målt inntekt og antall barn.

Tidligere psykologisk og sosiologisk forskning har vist at de som er mindre egoistiske, altså de som er mer gavmilde og omsorgsfulle, er lykkeligere og har bedre forhold til andre mennesker.

Nå har den nye, svenske studien vist at det er de moderat uegoistiske som hadde høyest lønn, ikke de som er aller minst egoistiske.

LES >> flere økonomisaker fra PREACHER.no

Det nye testamentet forteller om en menighet som innfører et system hvor de fattigste får etter behov, men uten at de rikeste ranes. Begrepet diakoner oppstod i den første menighet, og det var diakonene som forvaltet menighetens økonomi. De sørget for at ingen gikk sultne, og de rikeste måtte ikke alltid gi fra seg alt, selv om det var vanlig i menigheten i Jerusalem. Rundt resten av Middelhavet forkynte Paulus at de rike skulle dele raust og redelig, men ikke gi opp alt de hadde.

LIK og KOMMENTÉR >>
Hvis kommentarfeltet på bloggen er åpent (se nedenfor), lukkes det typisk etter to uker. Kommentarfeltet blir nå moderert pga. mye spam. Første gang du kommenterer, legges ditt bidrag i kø for godkjenning. Så snart du er godkjent, kan du kommentere alle framtidig innlegg uten ventetid. Er kommentarfeltet lukket kan du likevel like, kommentere og dele fra Victor Skimmeland er Preacher.no på Facebook. Klikk her.

Copyright © 2019 Victor Skimmeland er preacher.no.