Sakset: Han er Kirkens altmuligmann

KIRKEMAGASIN 14. mars 2008 hadde jeg vært i jobb i Sandefjordkirkene i to år. Da ringte Sandefjords Blad. De jaktet på et «dagens navn.» Nå var en utenbys kar aktuell, noe som var langt fra dagligdags kost i lokalavisa.

«Victor Skimmeland har en mer kronglete stillingsbeskrivelse enn de fleste,» begynte journalist Bjørn Ulstad. Jeg var nyslått redaktør for Sandefjord Kirkemagasin, og lokalavisa var blitt nysgjerrig på meg. Jeg tilhørte hverken byen eller fylket, men her var det mulig og kanskje nødvendig å gjøre et unntak. Dermed dukket jeg opp i lokalavisa i byen jeg nå bor i. Det følgende stod altså på trykk i Sandefjords Blad (papirutgaven) for nøyaktig elleve år siden–i dag.

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

I løpet av våren skal vi legge opp de gamle utgavene av Sandefjord Kirkemagasin. Kirken i Sandefjord har fjernet arkivstoff fra sine nettsider, og nå finnes ikke stoff fra begynnelsen av 00-tallet og fram til nesten midten av 10-tallet på nett. Når vi legger stoffet opp her, er det fordi vi både har copyright på Sandefjord Kirkemagasin og ønsker å gjøre nyhetene tilgjengelige igjen for nettsøk. I tillegg starter vi ny kategori: KIRKEMAGASIN.

Dagens navn: Victor Skimmeland
Han er Kirkens altmuligmann

Victor Skimmeland har en mer kronglete stillingsbeskrivelse enn de fleste.

BJØRN ULSTAD

Samletittelen er menighetspedagog i Bugården kirke, men han er 25 prosent ungdomsarbeider, jobber 25 prosent for Stiftelsen Kristian, og 50 prosent for Fellesrådet. Ett eller annet sted inne i dette kan han nå, om ønskelig, også titulere seg «redaktør». Så da kan vi vel plusse på 100 prosent til?

Kirkemagasin

– 11. april vil alle husstandene i Sandefjord – håper vi – få det nye kirkemagasinet, som erstatter menighetsbladene. Her får man informasjon fra fellesrådet, prostiet og menighetene. Vi har også lansert nye nettsider, så de kjappe nyhetene kommer på nett; de langsomme i magasinet, sier Victor Skimmeland.

– Det blir fire utgaver pr. år, og ved siden av for eksempel forhåndsomtaler har vi tenkt å «grave oss ned» i temaer. Ikke «motetemaer» fra den mest aktuelle debatten, men gjerne ting som det kan være godt å tenke over. I førsteutgaven i april er det for eksempel tenkt at vi skal ta for oss konfirmasjon, og da blir det ikke å drøfte hvilke konfirmasjonsgaver som er «in». Men i presentasjonsform er det mer tidsmessig; moderne og friskt, sier Skimmeland.

Meningsføre

Victor Skimmeland har–selvfølgelig–også litt bakgrunn fra pressen.

– Ikke «fast», men jeg skrev en hel del for Porsgrunns Dagblad. Der hadde de en desksjef ved navn Andreas Westheimer, som var en førsteklasses læremester. Nå blir lærdommen hans nyttig. Men vi har også andre engasjerte medarbeidere, for eksempel Jørgen Karlsen og Berit Degnes. Jørgen er jo aldri blitt pensjonist, han har bare skiftet arbeidsgiver fra Kirken til folketrygden. Og jeg liker å ha meningsføre mennesker omkring meg. Det er nyttig å høre andre tanker enn dem jeg selv har tenkt. sier Victor Skimmeland, som for øvrig har et par skriftlig anlagte onkler i Jahn Otto Johansen og bror Per Ole.

Bachelor

Vi bør vel også nevne at Skimmeland er bare en hovedoppgave unna en mastergrad i kristendom, er bachelor i interkulturell forståelse, og sånn i forbifarten kan vi fylle på med at han fram til 1999 drev eget firma i IT-bransjen. Det var da fant han ut at han burde reise ut som misjonær. Og det gjorde han.

Misjonær

– Til Colombia. Og det var i hvert fall ikke roligere der da enn det er nå, sier Victor Skimmeland.

– Jeg var selv hårsbredden fra et kidnappingssituasjon. Men det er jo en gang slik at misjonærer gjerne jobber i marginaliserte områder, akkurat slike som paramilitære grupper driver sin rekruttering i. Så det var spennende tider, sier Skimmeland, som fortsatt er på konstant reisefot.

Han bor i Porsgrunn, og pendler til Bugården.

– Flytting er vel ikke noe tema akkurat nå. Kona mi, som har god jobb i Porsgrunn, ble med til Colombia uten å blunke, og jeg vet ikke om det er tiden for å flytte en gang til, sier Victor Skimmeland.

Bildetekst:
MENIGHETSPEDAGOG. Victor Skimmeland har mange gjøremål på sin dagsorden. Akkurat nå står et nytt kirkemagasin øverst. Foto: Bjørn Ulstad.

FAKSIMILE. Sandefjords Blad 14. mars 2008 skrev om den nye redaktøren for Sandefjord Kirkemagasin. Faksimile.

LES SANDEFJORDS BLAD >> Han er Kirkens altmuligmann (PDF)

FAKTA: VICTOR SKIMMELAND

✓ 44 år, bor i Moldhaugvn. 12 A i Porsgrunn.
✓ Gift med Kathrine i 24 år, en datter, Andrea (6).
✓ Menighetspedagog i Bugården kirke.
✓ Redaktør for det felles kirkemagasinet som fra midten av april erstatter menighetsbladene.

SANDEFJORD KIRKEMAGASIN | Tidsminne, copyright © 2008, 2019 Sandefjords Blad og Victor Skimmeland er preacher.no.