Prinsippløst?

Arbeiderpartiet vil fjerne støtten til ett trossamfunn. Samfunnet gjør ting Ap ikke liker.

Noen år lenger ned på den samme veien får Norge nok en dom mot seg fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Så må vi fjerne økonomisk støtte til folkekirken. Statskirken, som Ap ville sikre og gjøre til folkekirke, må i stedet avvikles. Den klarer seg ikke uten drøye fire milliarder hvert år. De trofaste i kirken elsker heller ikke kirkens sosialdemokratiske biskoper høyt nok til å ta hele regningen.

Det er ikke vanskelig å være uenig med Jehovas Vitner. Vanskelig blir det først når vi skal gi skattepenger kun til dem vi liker — og kreve mer fra dem vi ikke liker.

Hvor ble det av det engang statsbærende partiet som kunne se konsekvensene av sine meninger?

Les NRK’s dekning av saken her:
https://www.nrk.no/norge/ap-vil-ta-statsstotten-fra-jehovas-vitner-1.14740828

Du kan kommentere og dele saken fra Victor Skimmeland er preacher.no på Facebook.

Bildetekst:
VIL FORBY. Anette Trettebergstuen under Arbeiderpartiets landsmøte 2017. Foto: Tore Sætre (Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58263064)

Copyright © 2019 Victor Skimmeland er preacher.no.