Livets verdi

Downs er ikke til hinder for denne råtassen! For en villbasse.

Se video på Facebook:

Og i det litt mer alvorlige hjørnet: Det blir nesten ikke født barn med Downs i Norge lenger. ‘Feil’ slettes, og foreldre oppmuntres til å prøve på nytt. De som velger å beholde barn med Downs opplever for ofte å bli bebreidet for å påføre samfunnet tunge omsorgsbyrder som lett kunne vært unngått.

Vi er blitt fattige i Norge, tross vår rikdom.

LIK, KOMMENTER og DEL >> Denne saken kan du like, dele og diskutere videre på Facebook.