Er enkelte liv virkelig mer verdt enn andre?

Noen fostre er mer verdt andre – deriblant vår neste konge eller dronning. For vår neste, ufødte konge gjelder nemlig først Grunnlovens paragraf 6. Ingen andre har dette vernet.

Er dronningens avkom virkelig mer verdt?

Jeg skrev i går om menneskeverd kontra dyrevelferd. Det førte til et par private reaksjoner. Siden meldingene kom direkte til meg og ikke som kommentarer på en åpen tråd, antar jeg at de som melder, ville si fra privat. Det respekterer jeg.

Det er likevel noe å tenke på at i Norge er noen liv mer verdt enn andre. Noens liv beskyttes av grunnloven — andre gjør det ikke.

Ifølge norsk lov har det ufødte foster ingen «rett til liv» før 12. uke, og i en del tilfellet oppstår vernet også betydelig senere. I grunnlovens § 6 om arvinger til den norske tronen gjøres det imidlertid et unikt unntak, se her (spesielt andre avsnitt):

«Arvefølgen er lineal, således at bare i lovlig ekteskap født barn av konge eller dronning eller av en som selv er arveberettiget, kan arve, og at den nærmere linje går foran den fjernere og den eldre i linjen foran den yngre.

BLANT ARVEBERETTIGEDE REGNES OGSÅ DEN UFØDTE, som straks inntar sitt tilbørlige sted i arvelinjen når han eller hun fødes til verden.» (Min utheving.)

Lov om selvbestemt abort sikrer kvinnen «frihet og personlig sikkerhet» (inntil fosterets 12. uke). Det vil si «sikkerhet» mot å gjennomføre et svangerskap hun ikke ønsker. I dag arbeider sterke krefter for å utvide tidsrammen for ytterligere ‘sikring’ av en slik frihet. I partiet jeg stemmer på, tok noen til orde for å tillate abort fram til selve fødselen. Hvilken oppfatning av frihet er det her som legges til grunn?

Jeg er på tur med min datter. Hun ‘ba jeg fram,’ for å bruke et religiøst uttrykk. Jeg kjempet for henne. Selv om jeg var steril, ønsket jeg henne, ja, jeg ba for henne. Jeg trengte et mirakel for å bli far, og så ble jeg det.

Du kan lese Andreas fortelling her: ForUNDERlige år

Jeg fikk nylig ny kontakt med ei dame jeg kjente fra ungdomsdagene i Grimstad. Hun kjempet også for sin datter. Omgivelsene presset på for at hun skulle ta abort. Hun var sytten år og ugift. Deres historie skal jeg også fortelle ganske snart.

Ja, det finnes situasjoner hvor abort er eneste løsning. Det finnes også mennesker som tok abort og som må må en ny sjanse. Og de finnes, de som kjempet med nebb og klør for sine barn.

ALT MENNESKELIV ER HELLIG.

Ta vare på det. Ta vare på deg selv.

LIK, KOMMENTER og DEL >> Denne saken kan du like, dele og diskutere videre på Facebook.