Fader Vår, fordi…

MANDAKT Jesus lærte disiplene å be Fader Vår. Det er den ene gangen Jesus faktisk lærte oss en bønn som han ba oss fortsette å bruke.

(Dagens MANDAKT anbefales av pastor Erik Ringsvold Jensen i menigheten Livets Vann på Stathelle. Om du lurer, så er MANDAKT andakt på mandag. Ja, den fant jeg på selv.)

Fader Vår.

Dette er den ene bønnen Jesus faktisk lærte oss å be.

Jesus snakket mange ganger om bønn.

Hva. Når. Hvor. Hvem. Hvorfor.

Jesus ba også selv. Ofte.

I Getsemane. Ved nattverden. Den største av alle bordbønner, da han mettet fem tusen menn pluss kvinner og barn med noen få fisker og brød, og likevel fikk tolv kurver mat til overs. Til og med på korset ba Jesus.

FADER VÅR er den bønnen som viser oss hvor spesiell vår kristne tro er. Hvor annerledes.

Far er det ene ordet som skiller kristendom fra alle andre religioner. Far er ordet som forvandler religion til relasjon.

I bønnen møter jeg Fars kjærlighet.

Og sånn er Fader Vår, eller Vår Far, som vår nyeste bibeloversettelse skriver det.

Be den sammen med meg i dag. Det blir vår MANDAKT sammen. Ikke en gang coronaviruset kan stoppe vår bønn.

9 Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.

10 La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

11 Gi oss i dag vårt daglige brød,

12 og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.

13 Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.

For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen. (Matt 6:9-13)

Velsignet uke. Og fortsatt god fastetid.

LES og LYTT >> Flere MANDAKTer her på www.PREACHER.no

Kilder:
Bildetekst: FADER VÅR. Jesus lærte oss en måte å be på fordi den virker. Fotomontasje: Victor Skimmeland.
Music: «Pure by Design», Copyright © 2019 www.purple-planet.com. Used with permission.
Intro i MANDAKTen: Erik Ringsvold Jensen.

Vi betaler ikke Facebook for å fremme våre innlegg, så Facebook begrenser hvor mange som kan se dem. Om du vil hjelpe oss å nå ut til flest mulig, kan du like, kommentere og, aller helst, dele. Tusen takk.

Victor Skimmeland tok teologi og jobba i kirke, misjon og bistand. Han blogger på preacher.no. MANDAKTen er andakt på mandag. Denne vignetten bruker bloggen på (m)andaktene. Lån gjerne ideen, men husk hvor du fant den. Alle rettigheter reservert. Copyright 2020 © Victor Skimmeland er Preacher.no. Tekstene er ment til allmenn nytte og glede. Ikke-kommersiell bruk er OK om du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør meg.