Dette sa aldri Jesus: Du skal sitere bibelvers!

– Du skal sitere bibelvers! Eller… Vel, akkurat dét sa aldri Jesus.

MEME | preacher.no | Victor Skimmeland | 18. august 2017

[read more=”Les mer” less=”Les mindre”]

Åpenbart, vil du kanskje svare. Jesus sa ikke at vi skal lire av oss mengder av bibelvers. Kapitler og vers kom ikke i Bibelen før munkene ordnet dem. Kapitlene kom på plass først i seinmiddelalderen, og versene var ikke ferdig inndelt før etter reformasjonen. Altså er dette ganske nytt når vi veit at de eldste skriftene ble skrevet ned for godt over tre tusen år siden og hadde vært muntlige overleveringer enda før det.

Men å sitere bibelvers finner vi jo eksempler på i Bibelen, ikke sant? Selv Satan siterte Bibelen for Jesus og forsøkte å friste ham (Mt 4:1-11) Akkurat som han hadde fristet Eva ved å stille spørsmål om hva Gud EGENTLIG hadde sagt.

Poenget er at Bibelen brukes. Og misbrukes. VM i bibelsitater? Hva skulle det være godt for?

Poenget må være å lese og kunne sin Bibel. HELE sin Bibel. Ikke rive løs enkelte vers for å passe sine egne meninger.

Og nå skal jeg synde mot det jeg akkurat skreiv. Ganske midt i Bibelen står nemlig Salme 119:160. Boka med flest kapitler, kapitlet med flest vers, og altså kanskje det aller største verset – det siste i overført betydning: “SUMMEN av ditt ord er sannhet!”

Nemlig!

Hjelp meg for all del å huske på det jeg nettopp skreiv! Jesus ba oss ikke om å vinne diskusjoner. Han ba oss om å vinne mennesker.


Bibel betyr ganske enkelt “bøker”. Den er et bibliotek av 66 bøker, skrevet av 44 forskjellige forfattere over en periode på 1.500 år. De 39 bøkene i det Gamle Testamentet ble skrevet i tiden mellom år 1.400 og 400 f.Kr. De 27 bøkene i det Nye Testamentet ble skrevet mellom år 50 og 100 e.Kr.
   Totalt inneholder Bibelen 1.189 kapitler og 31.173 vers. Den ble inndelt i kapitler av Stephen Langton ca. 1228. GT ble inndelt i vers av R. Nathan i 1448, og NT av Robert Stephanus i 1551.
   Den første trykte Bibelen som var inndelt i vers, var en latinsk utgave av Pagninus, trykket i 1528. Den første hele engelske utgaven som var inndelt i vers var Geneva Bibelen, trykket i 1560.
   Skrifttradisjonene har en litt forskjellige inndeling. Det er for eksempel ikke bare å sende et bibelsitat fra det protestantiske Norge til det katolske Colombia. Du risikerer at mottakeren slår opp på noe annet enn du tenkte på da du sendte hilsenen.


Ideen til “HVA JESUS IKKE SA” er ikke min egen, men sakene under denne vignetten er mitt eget stoff. Ideen stammer fra en bildebok av Paul Ellis med tittelen “Stuff Jesus Never Said”. Boka er ganske morsom. Du kan finne den på Amazon UK.

Boka har også en egen side på Facebook som ikke alltid er like morsom.

Copyright © 2017 Victor Skimmeland. Alt materiale på preacher.no som ikke er merket annerledes er fullt ut opphavsrettsbeskyttet. Kommersiell bruk av stoff fra disse sidene krever særskilt tillatelse. Ikke-kommersiell bruk tillates herved så lenge full kildehenvisning oppgis.

Les gjerne flere saker om HVA JESUS IKKE SA.

[/read]