Barabbas

Barabbas var en av de virkelig skumle figurene i Bibelen. Barabbas slapp fri mens Jesus ble hengt på korset.

MANDAKT | preacher.no | Victor Skimmeland | 28. august 2017

Mandakt. Mandakt. Mandakt.

I går lovte jeg å ikke skrive noe mer på søndager. For å være ærlig var det nok mest fordi det ville bli fint å få en unnskyldning så jeg slapp å skrive noe på søndagen. Etter mange år i kirkelig tjeneste på heltid, synes jeg søndagsfri er utrolig deilig. Men når skulle jeg få skrevet andaktene? Det måtte jo bli på mandag. så fant jeg på MANDAKTEN. (Obs. Skal du låne den ideen, så ikke glem at det er min, da.)

I dag vil jeg skrive om Barabbas. Vi finner historien om ham i alle de fire evangeliene. Akkurat det sier noe om hvor viktig den er. Sånn ser de elleve versene fra Matteus 27:16-26 ut:

16 På den tiden satt det fengslet en beryktet mann som hette Barabbas. 17 Pilatus spurte nå folkemengden som hadde samlet seg:

– Hvem ønsker dere løslatt, Barabbas eller Jesus, han som kalles Messias? 18 For han visste at det var av misunnelse de hadde utlevert Jesus.

19 Mens han nå satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham:

– Ha ikke noe å gjøre med denne uskyldige mannen! Jeg hadde onde drømmer i natt for hans skyld.

20 Men overprestene og de eldste fikk overtalt folkemengden til å kreve Barabbas frigitt og få Jesus henrettet. 21 Da landshøvdingen så spurte dem: «Hvem av de to ønsker dere frigitt?» svarte de:

– Barabbas.

22 – Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias? spurte Pilatus.

Alle som en ropte:

– Han skal korsfestes!

23 – Hva ondt har han gjort? sa han.

Men de skrek bare enda høyere:

– Han skal korsfestes!

24 Da Pilatus så at han ingen vei kom, og at uroen bare økte, tok han vann og vasket hendene mens mengden så på. Han sa:

– Jeg er uskyldig i denne manns blod. Dette blir deres sak.

25 Og hele forsamlingen svarte:

– La hans blod komme over oss og våre barn.

26 Da gav han Barabbas fri, men han lot Jesus piske og overgav ham til korsfestelse.

Bibelen forteller oss mye om Jesus. Tradisjonen har også lært oss en god del om Pilatus. Men hvem var egentlig Bar-Abbas?

Her skal du få noen tanker. De er ikke ordnet og skrevet ut i en fullstendig, velskrevet andakt, så her må du tenke litt sjøl også. Reflektere litt.

Navnet

Bar-Abbas er ikke egentlig et navn, men en tittel. Jesus hadde tittelen Messias (heb. betyr salvet). Barabbas, (arameisk: בר-אבא, Bar-abbâ, «fars sønn» eller Faderens Sønn. Historien finner ingen eksempler på at Barabbas er brukt som personnavn før et par hundre år senere.

I følge de tidligste greske grunntekstene, var fornavnet til Barabbas også Jesus. Jesus betyr frelse.

Gjerningen

Matteus henviser til Barabbas som beryktet, mens Johannes omtaler ham som røver (gr. lēstēs, banditt). Samme ord bruker historikeren Josefus når han omtaler den revolusjonære bevegelsen, opprørerne.

Markus støtter dette. Barabbas hadde begått drap under oppstanden. Markus benytter uttrykket drapsmann, eller enda snevrere, snikmorder. Ordet oversettes i flere nyere bibelutgaver på engelsk med terrorist.

Likhet og forskjell

  • Både vår Messias og Barabbas hadde et navn som pekte på frelse for folket.
  • Mens Jesus var Guds Sønn, var Barabbas titulert Faderens Sønn.
  • Jesus vil frelse folket gjennom tjeneste, Barabbas ville frigjøre folket og styre det.
  • Jesus var salvet av Gud, noe Gud også bekreftet ved Jesu dåp. Det var ikke Barabbas.
  • Det var mange likheter mellom Kristus og Barabbas, og det er kanskje ikke så merkelig at mange ikke visste hvem de skulle tro på. Det som skilte disiplene fra folket, var at disiplene kjente Jesus bedre. Da var det ikke mulig å ta feil.

Og så?

Med alle disse likhetene, kanskje var det ikke så rart at folket ønsket Barabbas fri? Folket ventet en krigerkonge, en Messias. Åpenbaringsboken forteller at Jesus tidsnok skal være krigerkonge når Djevelen skal overvinnes en gang for alle, men tiden var ennå ikke inne for det.

De siste årene gitt oss et nytt begrep: Trolling. Nettroll driver med trolling. Hisser opp folk. Og folk reagerer. Det sier noe om vår personlighet. Mange av oss er i stand til å snu holdning i løpet av et øyeblikk. Det skal ikke alltid så mye til før det vi var for, er vi nå imot. På sosiale medier tar det ganske ofte av veldig fort.

Korfest, korsfest!

Det kunne vært oss, vil jeg våge å påstå. Det kunne vært oss som ville ha valgt Barabbas. Og ikke Jesus.

Tenk på den, du. Den var til ettertanke. Som «andakt» betyr. Til tanken.

Amen. Det var det.

BARABBAS. Folket roper “korsfest” til Jesus. Det vil ha Barabbas fri. Er folket så forskjellig fra oss? Illustrasjonsbilde: Ukjent kunstner.

Copyright © 2017 Victor Skimmeland. Alt materiale på preacher.no som ikke er merket med annet, er fullt ut opphavsrettsbeskyttet. Kommersiell bruk av stoff fra disse sidene krever særskilt tillatelse. Ikke-kommersiell bruk tillates herved så lenge fullstendig kildehenvisning oppgis.