Ny behandling øker overlevelse ved føflekkreft

FØFLEKKREFT For første gang ser vi at nye medisinske behandlingsformer påvirker utfallet og oppfølgingen for føflekkreftpasienter. Det skyldes hovedsakelig nye legemidler.

Bildetekst:
ØKNING. Antallet tilfeller av føflekkreft øker for alle aldersgrupper unntatt unge under tretti år. For eldre menn er økningen dramatisk de siste tretti årene.

HUSK >> LIK og FØLG Victor Skimmeland er PREACHER.no på FACEBOOK

Årsrapporten for 2016 fra nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft foreligger i dag, mandag 13. november. Blant de mest dramatiske funnene er den sterke veksten i nye tilfeller av føflekkreft, nær fjorten prosent fra 2015. Dessuten ser vi for første gang resultatene av ny medisinsk behandling og endringer i oppfølgingen av pasientene.

Såkalt pakkeforløp for føflekkreft ble innført i andre halvdel av 2015, og for 2016 ser vi nå full effekt av nye behandlingsrutiner. Om lag nitten av tjue nye tilfeller av føflekkreft starter i huden. Dette er den alvorligste formen for hudkreft og den kreftformen som øker mest i Norge.

I 2016 fikk 2.264 nordmenn føflekkreft i hud, opp fra 2.001 nye tilfeller i 2015. Dette utgjør en økning på nesten fjorten prosent. Bare i noen grad skyldes dette ny måte å telle krefttilfeller på.

Forekomsten av føflekkreft øker med alderen, men antallet unge under 30 år som får sykdommen, har vært ganske stabilt de siste tjue årene. For menn er økningen den mest dramatiske over tid. I trettiårsperioden fra 1986 til 2016 gikk andelen menn som med påvist føflekkreft opp fra 20 pr. 100.000 innbyggere til hele 55. Det er nær en tredobling på tretti år.

Flere nye medikamenter, både forskjellige mutasjonshemmere og nye immunterapier, har kommet på markedet de siste to årene. Det har vært stor debatt knyttet til bruken av disse. I perioden 2012-2016 er det likevel bare 398 pasienter som har fått prøve de nye medisinene, enten i forsøk eller som helt ny behandling. Likevel viser årets rapport en tydelig endring i utfallet for de som får ny, medikamentell behandling.

Som en følge av pakkeforløpet i behandlingen, rapporteres nå nye tilfeller nesten utelukkende elektronisk. Det er grunn til å tro at dette gir bedre kvalitet på rapportering av sykdommen.

Lav dødelighet ved tidlig oppdagelse

Dødeligheten ved føflekkreft er lav dersom sykdommen oppdages tidlig og kreften blir helt fjernet før den sprer seg. For kvinner er fem års relativ overlevelse 94,2 prosent, mens den for menn er noe lavere med 91,4 prosent. Ved spredning synker imidlertid forventet overlevelse dramatisk, og så sent som i 2015 døde opp mot 20 prosent av pasientene som hadde fått føflekkreft. Når spredning først var et faktum, selv om dette kunne skje lenge etter fem år fra første sykdomstilfelle, døde mange innen ett år.

Nye medikamenter er så vidt tatt i alminnelig bruk. Flere av disse viser grad av overlevelse på mer enn 50 prosent over tre år. Det er ennå for tidlig å si noe om overlevelse ut over dette. Likevel er forebygging og tidlig oppdagelse fremdeles er den beste behandlingen.

LES FLERE SAKER FOR KUNDE >> Føflekkreftforeningen

Les også

>> Les Årsrapport 2016 fra nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft.
>> Les Årsrapport 2015 fra nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft.
>> Nye tall på forekomst av føflekkreft.

KUN TIL DEMOBRUK — FOR KUNDE.
First published on client’s site at Føflekkreftforeningen.
All rights reserved © 2018 Victor Skimmeland. Victor Skimmeland is a former journalist and theologian. After contracting melanoma he was decommisioned and now lives off an early retirement. He’s fighting this horrible disease as a part-time contributor to various charities and as a blogger. No part of his texts may be copied or reprinted for commercial gain. However, all stories are meant to be shared and used but do please reference the source. For other than non-commercial use please obtain advance permission in writing.