Sju dager i advent — dag to

JUL Juleevangeliet starter ikke med Jesus, men med to gamle og barnløse mennesker.

Når julaften kommer, får alle som går i kjerka med seg kapittel to i evangeliet etter Lukas. Har du noen gang tenkt på kapittel en og fortellingen om det gamle ekteparet som ikke kunne få barn? For meg er fortellingen ekstra spennende, for kona og jeg trengte også et mirakel før Andrea kom.

Vi er allerede godt inne i adventstiden. Igjen. Advent kommer av latin og er kort for adventus DominiHerrens komme.

Lørdag fikk du med deg opphavet til Lukasevangeliet. Mens vi venter på Herren skal vi nå rase gjennom et knapt års tid i løpet av seks korte fortellinger. Året fra søskenbarnet til Jesus ble unnfanget og fram til Jesus selv blir født. Følg med. Dagens fortelling er om presten Sakarja og kona hans, Elisabet.

Før du leser dagens fortelling, skal du få med deg noen få og gode tanker. Her er tankene mine:

  1. Gud hadde vært stille i omtrent fire hundre år. I mellomtida hadde prestene overtatt og laget sitt eget sirkus. Finnes det paralleller til våre dager, tenker du?
  2. Sakarja var et unntak blant prestene. Han var rettferdig. Kona Elisabet også. Skjærer vi alle i kjerka over en kam, eller klarer vi å se forskjell på godt og ikke fullt så godt?
  3. Sakarja og Elisabet var barnløse, noe som var en stor skam i den tidas kultur. Hva galt hadde de gjort, siden Gud straffet dem med barnløshet? Ja, sånn tenkte man da.
  4. Nå var de for gamle til å få barn. Det måtte altså et mirakel til.

Her kommer selve fortellingen:

5 I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. 6 Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter. 7 Men de var barnløse, for Elisabet kunne ikke få barn, og begge var nå langt oppe i årene.

8 En dag gjorde Sakarja tjeneste som prest for Gud, for turen var kommet til hans vaktskift. 9 De kastet lodd, som skikken var blant prestene, og det falt på ham å gå inn i Herrens tempel for å ofre røkelse. 10 Mens ofringen fant sted, sto hele folkemengden utenfor og ba. 11 Da viste en Herrens engel seg for ham på høyre side av røkelsesalteret. 12 Sakarja ble slått av redsel da han så dette. 13 Men engelen sa til ham:

«Frykt ikke, Sakarja!
Din bønn er blitt hørt.
Din kone Elisabet skal føde deg en sønn,
og du skal gi ham navnet Johannes.

14 Han skal bli til glede og fryd for deg,
og mange skal glede seg over at han er født,

15 for han skal være stor i Herrens øyne.
Han skal ikke drikke vin og sterk drikk,
og helt fra mors liv skal han være fylt av Den hellige ånd.

16 Han skal få mange i Israel til å vende om til Herren, deres Gud.

17 Han skal gå i forveien for Herren
med samme ånd og kraft som Elia,
for å vende fedrenes hjerter til barna
og gi ulydige det sinn som rettferdige har,
for å gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk.»

18 Sakarja sa til engelen: «Hvordan kan jeg være sikker på dette? Jeg er jo gammel, og min kone er også langt oppe i årene.» 19 Da svarte engelen: «Jeg er Gabriel, som står for Guds ansikt. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet. 20 Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt, skal gå i oppfyllelse når tiden er inne.»

21 Imens ventet folket på Sakarja. De undret seg over at han ble så lenge inne i tempelet. 22 Da han kom ut, kunne han ikke tale med dem, og de forsto at han hadde hatt et syn der inne. Han kunne bare gi tegn til dem; han var og ble stum.

23 Da tjenestetiden var slutt, vendte han hjem. 24 En tid etter ble hans kone Elisabet med barn, og hun holdt seg borte fra folk i fem måneder. 25 «Dette har Herren gjort for meg», sa hun. «Nå har han sett til meg og tatt bort min vanære blant folk.»

Fortellingen om Andrea skal du få en annen gang. Løfte!

Bildetekst:
BARNLØSE. To gamle mennesker ville ikke fått barn med dagens teknologi heller. Et mirakel måtte til. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke og misjon. Han blogger på preacher.no. Copyright © 2017 Victor Skimmeland. Alt materiale som ikke er merka med annet, er fullt ut opphavsrettsbeskytta. Kommersiell bruk av stoff fra disse sidene må ha særskilt tillatelse. Spør meg. Ikke-kommersiell bruk er greit uten at du spør først. Hvis du oppgir full kildehenvisning.