En fattig materialist

Han hadde alt. Det var også alt han hadde.

MANDAKT | preacher.no | Victor Skimmeland | 5. februar 2018

Også i 2017 var jeg i Colombia. Etter flere uker i landet, satt jeg på flyet hjem. I løpet av noen timer var jeg tilbake i Norge. Jeg var igjen øyenvitne til all den nød og elendighet jeg kjenner for godt fra de årene jeg jobbet der. Fra alle reisene jeg har gjort til og fra i årene etter at jeg flyttet tilbake til Norge.

Det er nokså snart tjue år siden første gang jeg var i Colombia. Jeg blir aldri helt ferdig med landet. Jeg kommer heller ikke forbi Jesu møte med den rike, unge mannen.

Jesu møte med den rike, unge mannen er en av de mer kjente bibelhistoriene. Udødelig utrykk som å svelge en kamel, en kamel gjennom nåløyet eller å samle skatter i himmelen stammer fra denne historien.

Her får du den slik den står i Bibelen:

16 Det kom en mann til ham og spurte: «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» 17 Men Jesus sa til ham: «Hvorfor spør du meg om det gode? Én er den gode. Men vil du gå inn til livet, så hold budene!» 18 «Hvilke?» spurte han. Jesus svarte: «Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, 19 du skal hedre far og mor, og du skal elske din neste som deg selv.» 20 «Alt dette har jeg holdt», svarte den unge mannen. «Hva er det da jeg mangler?» 21 Jesus sa til ham: «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» 22 Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye.

23 Jesus sa til disiplene: «Sannelig, jeg sier dere: Det er vanskelig for en som er rik, å komme inn i himmelriket. 24 Ja, jeg sier dere: Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» (Matt 19:16-24)

I Markus-evangeliet (10:17-27) er den rike, unge mannen ganske anonym. Da blir han kanskje litt ufarlig. Der er det nemlig ikke så opplagt at det er deg eller meg Jesus snakker til.

Hos Lukas fikk imidlertid den rike, unge mannen et ansikt. Godt utdannet, høy stilling, velsituert. Dette er et liv og posisjoner han holder godt fast i.

RIK OG UNG. Jesus møtte en rik og ung mann med ordene “Gi bort alt du eier til de fattige.” Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons.

I globalt perspektiv er alle vi nordmenn denne rike, unge mannen. Vi kan ikke snakke oss bort fra det. Vi får dermed et ansvar. Et stort ansvar.

Går du også bort?

Det er ikke mange ganger Jesus taler så radikalt og utfordrende som når han taler om nettopp rikdom — og ansvaret for de fattige. Denne mannen ville ikke ta ansvaret som ble lagt på hans skuldre. Han gjorde likevel et bevisst valg.

I Luk 14:15-24 taler Jesus om et stort gjestebud. Invitasjonene til tross – her er det mange som har gode unnskyldninger. Én ung mann kommer ikke fordi han skal ut og prøvekjøre den nye bilen sin… unnskyld, det var visst oksene (14:19)

Hva velger du?

Tar du Jesu radikale utfordring på alvor, eller later du som at du ikke hørte?

Den rike, unge mannen går bedrøvet bort fra Jesus.

Tar du Jesus på alvor, kan det nok komme til å koste deg. Samtidig er lønna atskillig større enn det du kan greie å skrape til deg mens du har livet.

Velger du Jesus, hilser han deg med disse ordene:

— Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. (Matt 25:34)

Bønn

Kjære Jesus,

jeg vil omvende meg i mitt hjerte fra egoisme og materialisme. Jeg klarer det ikke alene, så jeg trenger din hjelp.

Vis meg, Jesus, hva som er mine hindringer, og hjelpe meg å overvinne dem. Hjelp meg å sette deg og dine barn først, og mine materielle behov og gleder i andre rekke.

Amen.


MANDAKTen er andakt på en mandag. Det er vignetten jeg bruker på andaktene mine. Finni på helt av meg sjæl. Du kan gjerne låne ideen, men husk at det var min. Krediter meg, please. Copyright © 2018 Victor Skimmeland. Alt materiale på preacher.no som ikke er merket med annet, er fullt ut opphavsrettsbeskyttet. Kommersiell bruk av stoff fra disse sidene krever særskilt tillatelse. Ikke-kommersiell bruk tillates herved så lenge fullstendig kildehenvisning oppgis.