Nå inviterer vi deg på tur til Brüssel

FØFLEKKREFT Har du lyst til å lære mer om hvordan vi vinner kampen mot føflekkreft? Nå inviterer Føflekkreftforeningen deg med til Europas største nettverk av likesinnede i Brussel.

Kari Anne Fevang i Føflekkreftforeningen inviterer nå interesserte med på studietur til Brüssel helgen 16.-18. mars. Reise og opphold dekkes av det europeiske nettverket Melanoma Patients Network Europe (MPNE).

— Vil du vite mer om føflekkreft? Bli med til Brüssel, da vel, inviterer Kari Anne Fevang.

Fevang er selv aktiv i Føflekkreftforeningen i Norge og håper å få med seg mange til årets store samling for pasienter, pårørende, interesserte og frivillige. I fjor reiste fire fra Norge til konferansen.

— Dette er en årlig begivenhet som henter inn de beste foredragsholdere innen føflekkreft. I tillegg får vi som er engasjerte gode muligheter til å dele våre erfaringer med andre. I år blir det særskilt fokus på de siste, nye behandlingsformene og hvorfor immunterapi ikke virker på alle, lover Fevang.

Hun forteller til at konferansen har parallelle sesjoner slik at alle får godt utbytte, enten det er første gang eller man har vært med i flere år. I år vies en av sesjonene også til melanom i øye og andre sjeldne melanomformer.

— Denne konferansen er nyttig for alle, både de som er ferske og de som har levd noen år med sykdommen. Programmet er organisert for forskjellige interesser, og det kommer i tillegg egne sesjoner for de som er her for første gang, sier Fevang.

Hun forsikrer at ingen vil falle av lasset, men understreker at alt foregår på engelsk.

— Du trenger ikke være rågod i engelsk, for dette er engelsk for vanlig folk.

Interessen for konferansen har økt kraftig hvert år, og deltagere fra over 30 land ventes til konferansen. Fevang mener det er lurt å være tidlig ute og søke.

SØK HER

MPNE beslutter hvem som får delta etter at et spørreskjema er utfylt, men styremedlemmer i Føflekkreftforeningen kan også være med å påvirke. Nå har du en god mulighet til å engasjere deg.

For bare få år siden var føflekkreft en sykdom med dødelig utgang så snart den hadde spredd seg, men i løpet av få år har bildet endret seg dramatisk. Fevang er sikker på at i løpet av de neste tiårene vil føflekkreft bli redusert til en kronisk sykdom som kanskje også kan helbredes fullt og helt for de aller fleste. Det er derfor spennende hvilken utvikling som skjer framover. Hun tror konferansen kan gi viktige innblikk i den nære framtida.

Bildetekst:
VÅR I BRÜSSEL. Kari Anne Fevang i Føflekkreftforeningen inviterer interesserte til Europas største nettverk for føflekkreft. Foto: Kjellaug Breian Langø.

KUN TIL DEMOBRUK — FOR KUNDE.
First published on client’s site at Føflekkreftforeningen.
All rights reserved © 2018 Victor Skimmeland. Victor Skimmeland is a former journalist and theologian. After contracting melanoma he was decommisioned and now lives off an early retirement. He’s fighting this horrible disease as a part-time contributor to various charities and as a blogger. No part of his texts may be copied or reprinted for commercial gain. However, all stories are meant to be shared and used but do please reference the source. For other than non-commercial use please obtain advance permission in writing.