Adam på kvinnedagen

Det er den internasjonale kvinnedagen i dag. Blant alle som har noe å si… er ikke jeg.

HUMOR | preacher.no | Victor Skimmeland | 8. mars 2018

Med fare for å støte fra meg 51 prosent av den norske befolkning på en dag som denne, velger jeg den enkleste utveien. Jeg forteller en vits.

Her får du dagens blødme. Når du har tenkt deg godt om, skjønner du at det ikke er kvinnen denne går ut over.

— Gå bort til den dalen der borte, sa Gud til Adam.

— Hva er en dal, Herre? spurte Adam.

Gud forklarte.

Da Adam hadde kommet til dalen, talte Gud igjen, og Gud sa: — Kryss elven, Adam.

— Hva er en elv? spurte Adam. 


Gud forklarte. Og ennå en gang talte Gud og sa: — Du må klatre opp fjellet, Adam.

Igjen spurte Adam: — Herre, hva er et fjell?


Og igjen forklarte Gud og sa: — På andre side av fjellet finner du en hule…

Men Adam avbrøt Gud og spurte: — Gud, hva er en hule?

Gud, som er tålmodig, forklarte, før han fortsatte.

— Adam, i hulen skal du finne en kvinne.

Og nok en gang spurte Adam, og Gud forklarte Adam hva en kvinne var. Så sa Gud:

— Jeg vil dere skal lage barn, sa Gud, og Adam spurte: — Hvordan gjør man det?

Og Gud forklarte igjen.

Adam gikk. Han gikk fra dalen, krysset elven, han klatret videre over fjellet, fant så hulen og kvinnen, men etter bare fem minutter kom en slukøret Adam tilbake til Gud.

En åpenbart irritert Gud, som hadde forklart så godt han kunne om det skaperverk Han selv hadde gjort, spurte nå Adam: — Og, hva nå, da, Adam???

Da spurte Adam: — Hva er hodepine?


Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke og misjon. Han blogger på preacher.no;.
    Copyright © 2018 Victor Skimmeland. Alt materiale som ikke er merka med annet, er fullt ut opphavsrettsbeskytta. Kommersiell bruk av stoff fra disse sidene må ha særskilt tillatelse. Spør meg. Ikke-kommersiell bruk er greit uten at du spør først. Hvis du oppgir full kildehenvisning.