Den hellige ånds dag

Pinse er hjertetransplantasjon med Den hellige ånd som kirurg.

Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. (Esekiel 36:26)

Da pinsedagen kom … ble de alle fylt av Den hellige ånd. (Apg. 2:1,4)

SØNDAG | preacher.no | Pinsedag, 20. mai 2018
Copyright © 2018 Victor Skimmeland.