Tro og legning

TANKER Å si at «tro bør være en privatsak», er det samme som å si at «legning bør være en privatsak».

Det må selvsagt være opp til den enkelte hvordan man ønsker å fronte slike ting, men det må aldri bli sosialt forbudt å komme ut skapet når det gjelder tro heller.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.