Fastlege?

KAMPEN MOT KREFTEN I dag fikk jeg treffe vikaren til vikaren til fastlegen min. Fordi fastlegen ikke var der, og vikaren til fastlegen ikke var der, og vikarens vikar var engasjert for tre måneder for å være der.

Det ble jeg som stilte diagnose og foreslo resept. Fastlege-vikar-vikaren var heldigvis enig.

Innlegget ble først publisert på Facebook.