Konflikter finnes ikke på ordentlig!

TANKER En kjenning og tidligere kollega i Den norske kirke reflekterte over konflikter og sinne. Ingen konflikter var egentlig virkelige!

For flere år siden hadde min bekjente og tidligere kollega vært på en såkalt ‘prostidag’. Sammen med alle kirkelige tilsatte i prostiet dro han på kurs. Her holdt en erfaren bedriftspsykolog foredrag.

Det er den typen fagdager som er vanlige i Den norske kirke. Jeg har selv vært på mange av dem, og det er dessverre ikke alltid utbyttet står i samsvar med investeringen. Flere titalls ansatte tar fri fra jobb, reiser bort på hotell og spiser catering sammen.

Hovedforedraget på denne fagdagen var imidlertid så spissformulert, skrev kollegaen, at budskapet ennå satt i hukommelsen.

—Blant annet hevdet bedriftspsykologen at det ikke finnes virkelige konflikter.

Så la kollegaen for egen regning til en strofe fra Simon & Garfunkel:

«The problem is all inside your head…»

Min kjenning skrev videre at foredraget hadde ført til ‘interessant’ diskusjon i plenum. Psykologen hadde utfordret publikum med ytterligere en påstand om uttrykket «Du gjør meg sint!»

—Dette er et ugyldig utsagn, sa foredragsholderen. —Hvordan vi følelsesmessig agerer eller reagerer er ene og alene vårt eget ansvar. Blir vi sinte, da er det vi selv som bærer ansvaret for vårt eget sinne.

Min tidligere kollega la til at budskapet sank langsomt inn hos tilhørerne.

Så avsluttet han ganske tørt:

—Jeg kom til å tenke på dette kurset, da jeg i dag leste en setning i en bok. Der stod det: «Jeg kan ikke påstå at du gjør meg sint. Det er jeg som er sint. Men takk for hjelpen!»

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.

En kommentar om “Konflikter finnes ikke på ordentlig!”

Det er stengt for kommentarer.