Sannhet. Truth. Verdad.

TANKER Hva er poenget med å gå skoene av seg for å få folk til å komme tilbake til kirken neste søndag — hvis presten din ikke er villig til å forkynne sannheten?

Du kan få den på engelsk og spansk også:

?? What’s the point of making sure people come back to church next Sunday — if your pastor isn’t willing to speak the truth?

?? ¿Para que invitarle a la gente a volver a la iglesia el próximo Domingo — si tu pastor no predica la verdad?

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.