Sekt eller menighet?

TANKER «Den enkleste måten å skille mellom en manipulerende sekt og en alminnelig menighet på, er å spørre dem om de vil delta i fellesmøter!»

Dette sa min venn Eric van Brug Wilting allerede for sju år siden. Det er ikke mindre aktuelt i dag.

Eric vokste opp i Jehovas Vitner og vet hva han snakker om.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.