Gud?

ORDTAK Det er ikke Gud alt som glimrer – med sitt fravær!

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

Joda, dette er absolutt et radbrukket ordtak. Jeg tok tristessen som lyder «det er ikke gull alt som glimrer med sitt fravær» og byttet ut «gull» med «Gud». Hvorfor?

Ganske enkelt. Kristne tar ofte Gud til inntekt for noe Gud verken har sagt eller gjort. Når Guds svar uteblir, prøver de å legge skylda på alle andre enn seg selv. Vi kan litt forenklet si det sånn: Hvis Gud ikke svarer, er det kanskje ikke Gud du snakket med. Eller kanskje likte du bare ikke svaret. Gud svarer etter sin vilje, ikke din vilje. Det hender faktisk han sier både nei eller vent litt.

For øvrig har radbrukne tristesser en tendens til å bli nye ordtak. Hvis de er riktig gode. Skiløperen Heidi Weng lanserte uttrykket «å bøye seg i hatten». Det heter «å bøye seg i støvet» og «å ta av seg hatten». Begge deler er uttrykk for dyp respekt. Metaforer. Heidi Weng næret så dyp respekt at hun like gjerne slo sammen de to uttrykkene og skapte et nytt. Ingen tvil om at hun skapte suksess. Kanskje ufrivillig, men nå huskes hun. Ikke som dum og enkel, men som engasjert og begeistret. Det synes jeg er bra.

Kristne som tar Guds navn i sin munn uten å ha snakket med Gud, har derimot brutt ordlyden i andre bud: Du skal ikke misbruke Guds navn. Dessuten har de lekt profeter uten å være det. Bibelen har et ord til dem også:

«Hvis profeten taler i Herrens navn, men det han forkynner, ikke skjer og ordet ikke går i oppfyllelse, da er dette et ord som ikke kommer fra Herren. Profeten har talt det egenrådig. Du skal ikke være redd for ham!» (5Mos 18:22)

FRYD DEG MED FLERE >> tristesser på PREACHER.no

Copyright © 2018 Victor Skimmeland er preacher.no.