Høye idealer

ORDTAK Det er ikke bare, bare å ja så høy moral at man ikke rekker opp til den.

FARISEERE. Idealer er vanskelige. På Jesu tid fantes det noen som ble kalt fariseere. De var veldig opptatt med å vise hvor flinke de var til å følge alle regler og påbud.
I dag har nok mange av oss innsett at det ikke er så lett å leve opp til de høye idealene. I stedet passer vi heller litt bedre på andre.

Har du tenkt på hvem sin moral du bruker mest tid på? Din egen? Eller andres?

Uttrykket «å feie for egen dør» høres kanskje kjent ut?

FRYD DEG MED FLERE >> tristesser på PREACHER.no

Copyright © 2018 Victor Skimmeland er preacher.no. Sitatet i innledningen er lånt fra nettstedet #selvforvikling.