Juledag

JULEDAG er høydepunktet i kirkens nyttår, som startet med første søndag i advent. Juledag forteller oss hensikten med Skapelsen: Av Jesus Kristus, ved Jesus Kristus, og til Jesus Kristus.

Jeg velger meg EVANGELIETEKSTEN blant dagens fire tekster. Den er samtidig Bibelens tredje fullstendige skapelsesberetning, slik Johannes gjengir den (Joh 1:1-14). Denne teksten forklarer hensikten med skapelsen. Av hvem, for hvem, til hvem.

(De to første komplette skapelsesfortellingene står i 1Mos 1:1-2:3, hvor universet blir skapt, og i 1Mos 2:4-3:24, hvor menneskene blir skapt og Syndefallet skjer.)

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.no på FACEBOOK

1 I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.

2 Han var i begynnelsen hos Gud.

3 Alt er blitt til ved ham,
uten ham er ikke noe blitt til.

Det som ble til
4 i ham, var liv,
og livet var menneskenes lys.

5 Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke overvunnet det.

6 Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. 7 Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. 8 Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.

9 Det sanne lys,
som lyser for hvert menneske,
kom nå til verden.

10 Han var i verden,
og verden er blitt til ved ham,
men verden kjente ham ikke.

11 Han kom til sitt eget,
og hans egne tok ikke imot ham.

12 Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.

13 De er ikke født av kjøtt og blod,
ikke av menneskers vilje
og ikke av manns vilje,
men av Gud.

14 Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.

Bildetekst:
NASARET. Denne arabiske byen har tre språk: Engelsk, hebraisk og arabisk. Julen er imidlertid ikke så Kristus-sentrert som i jødiske deler av Israel. Foto: Victor Skimmeland.

LES TIDLIGERE >> Utvalgte tekster fra søndagene i Den norske kirke

Copyright © 2018 Bibelselskapet og Victor Skimmeland er preacher.no. Alle kirkeårets tekster leser du her.