Synd og nåde

ORDTAK Å preke mot synd uten å preke Guds nåde er som å varsle om brann uten å bruke slokkeapparatet. Begge deler er rein sadisme.

JESUS MØTTE FOLK det hadde gått galt for med ord om nåde, ikke en pekefinger. Skal du ta jula på alvor, tar du Jesus på alvor. Barnet i krybben blir en avsporing hvis du bare lar ham ligge der.

Bli voksen. Jesus mente alvor. Ta Gud på alvor. Det er julas viktigste budskap.

GLED DEG OVER >> flere gullkorn fra PREACHER.no

Copyright © 2018 Victor Skimmeland er preacher.no. Gullkornet har jeg klekket ut selv. Helt sant.