Kampen for verdinihilismen

AKTUELT Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har forhandlet seg ferdig. Norges første borgerlige flertallsregjering siden 1969 er et faktum. Gjesteskribent Bernt T. Oftestad analyserer kort og konsist.

NB: MEST FOR KRISTNE!

Gå ikke glipp av viktige nyheter. FØLG og LIK oss på Facebook. DEL med dine venner. Og meld deg på vårt gratis, reklamefrie NYHETSBREV.

 
Bernt T. Oftestad var min professor i kirkehistorie på Menighetsfakultetet Vitenskapelig Høgskole (MF). Oftestad publiserte dette innlegget først på sin egen Facebook-profil. Vi gjengir det med tillatelse.


Bildetekst:
ANALYSE. Pensjonert professor i teologi Bernt Torvild Oftestad analyserer kort verdinihilismen i den nye, borgerlige regjeringsplattformen. Foto: Privat.

REDAKTØR I KLASSEKAMPEN, Bjørgulv Braanen, er en av de få som har prøvd å karakterisere det nye fundament for Solbergregjeringen (Klassekampens papirutgave 18. januar). Han konstaterer at liberalismen, som er den nærmest enerådende ideologi i norsk politikk, også er lagt til grunn for den nye regjeringserklæringen.

KrF har ikke desto mindre fått inn en strime konservatisme i regjeringens plattform. Det som gjorde et sterkt inntrykk, var den fanatisme som tilhengerne av friabortloven la for dagen, da de ble konfrontert med den minimale justering av loven som det nå er lagt opp til.

LES >> Flere aktuelle kommentarer fra Bernt T. Oftestad

FOR TILHENGERE av den ekstreme liberalisme som har preget norsk politikk gjennom lang tid, er abortloven «kanonisk.» Det er naturlig, fordi den sikrer individet frihet ikke bare fra tradisjon og autoriteter, men fra natur. Den individuelle frihet som her er idealet, og som gjerne fremstilles som en «verdi,» er egentlig verdinihilisme. Staten slår ring om den enkeltes kvinnes frihet til å få drept et gryende menneskeliv. Hun har frihet til å få fosterets liv avsluttet eller til å la det leve. Hva hun enn velger, så er det «rett.» Det er «rett» å ta liv, eller å la det leve. Men dette rammes av § 3 i Verdenserklæringen for Menneskerettigheter:

   «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.»

Menneskerettighetene regner ikke her med noen valgfrihet verken for stat eller individ. Gir statens lover ikke bare rom for, men sikrer en slik valgfrihet, så sikrer den verdinihilismen, ja, den får til sist et verdinihilistisk fundament.

Erna Solberg hadde ønsket en saklig og sindig debatt om abortloven. Det var nok et fromt ønske. Hun undervurderte den fanatiske liberalismen som har tatt makten i vårt samfunn.

>> DU KAN GJERNE KOMMENTERE, LIKE OG DELE DENNE SAKEN FRA FACEBOOK-PROFILEN TIL FORFATTEREN (KLIKK HER)


MITT TILLEGG: Klassekampen legger i sin leder 19.1. til at regjeringsplattformen .. slår fast at staten er stor og byråkratisk og må kuttes i, mens næringslivet er innovativt, skaper verdier og trenger skattefordeler. Derfor skal skattene ned. Regjeringen .. vil fortsette å redusere eiendoms­skattesatsen og skattegrunnlaget, og den fortsetter nedtrappingen i formuesskatten. Offentlige investeringer skal brukes på samfunns­økonomisk lønnsomme prosjekter, og private tilbydere skal få konkurrere om å levere offentlige tjenester og løse fellesskapets oppgaver. Regjeringen lover også at statens eierandeler skal ned, jernbane­reformen videreføres og Nye Veier-modellen for veiutbygging skal prøves i andre statlige sektorer enn samferdselspolitikken. Regjeringen skal også legge til rette for og gi mer penger til friskoler og utrede nye metoder for fritt skolevalg.»

Jeg har aldri vært så enig i kommunistavisa lengst til venstre i norsk politikk. Hadde den også tatt med at vi nå får den grønneste regjeringsplattformen noensinne, hadde dette vært en komplett analyse.

–Victor Skimmeland

Copyright © 2019 Forfatteren og Victor Skimmeland er preacher.no